Month: November 2015

Planety Holsta

Dzieło powstało podczas pierwszej wojny światowej. Wyrosło z ducha czasu. Sto lat minęło, ale zawartość przekazu bardzo aktualna. Konflikty, dramaty, nadzieje, szanse, upokorzenia. Sto lat – inne, ale jakże podobne. Siedmioczęściowa suita na wielką orkiestrę symfoniczną z chórem żeńskim. Rzadko

Giełda w Warszawie

Słabe notowania. Jedne z najgorszych w Europie. Nie jest dobrze. Rynek kapitałowy to bezpośrednie zaplecze finansowe przedsiębiorczości. Oszczędności inwestowane z myślą o efektywnych przedsięwzięciach rokujących nadzieje na wyższe zyski, aniżeli z lokat bankowych czy obligacji. Im silniejsza giełda, tym solidniejsza

Wicepremier odpowiedzialny

W sprawach społecznych i gospodarczych aktualna władza złożyła szereg obietnic. Gdyby chcieć wszystkie zrealizować natychmiast – finansowa katastrofa. Dlatego ze szczególną uwagą trzeba śledzić wypowiedzi eks – bankiera, wicepremiera ds. rozwoju. Z jego słów wynika, że obietnice wyborcze będą realizowane,

Alarm terrorystyczny

Paryż, Bruksela. Metro, stadiony, obiekty handlowe, muzea – zamknięte. Obawa przed terrorem. Jutro sytuacja może dotyczyć każdego innego miasta w Europie. Strach, obawa. Niczego nie można być pewnym. Zaostrzony poziom bezpieczeństwa m.in. w Rzymie i Mediolanie. Dania odmawia przyjęcia niedawno

Finansowanie Barbórki

Tradycyjna tzw. 13 pensja. W normalnym świecie jeśli występuje, wypłacana jest z wypracowanego zysku. W Polsce jest inaczej. Należy się. Podobnie, jak 14 pensja i wiele innych, kosztownych przywilejów. Dziwnym trafem wszystko to trafia do jednej branży gospodarczej. Tak w

Expose 2015

Najważniejsze, ogólne kierunki pracy nowego rządu i sprawy do załatwienia. Także obietnice wyborcze. W komplecie. Liczne i kosztochłonne. Teraz czas realizacji. Pierwsza sprawa: czy jest finansowe pokrycie. Realne, a nie poprzez zaciąganie długów. Źródła są dwa. Albo oszczędności, albo podatki.

Kulturowe sprzeczności

Dwa podejścia. Pierwsze – różnice kulturowe, religie, odmienne wartości i zwyczaje, to czynniki określające tożsamość społeczeństw. Drugie – odmienności kulturowe nie mają współcześnie żadnego poważnego znaczenia. Jest jeden, globalny świat zdominowany przez powszechnie uznawany, zachodni system wartości. Pamiętamy styczniowy atak

Inwazja Europy

Francja. Zorganizowany atak. Na wielką skalę. Sygnał dla Europy i jej polityków. Muszą się otrząsnąć i przestać pleść androny. Muszą działać. Jeżeli nie potrafią, to Zjednoczona Europa przejdzie do historii. Poszczególne kraje będą autonomicznie rozwiązywać problem „uchodźców” i cywilizacyjnej inwazji.

Rząd zaprezentowany

Rząd można podzielić na dwie części: gospodarczy i poza gospodarczy. Pierwszej przewodzi wicepremier i minister rozwoju – pozytywnie odbierany fachowiec z dużymi osiągnięciami zawodowymi. Podobnie inni ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę. Trudno się o coś przyczepić. Niewątpliwie właściwe wybory, odpowiedni ludzie.

Czyja Polska

Inaczej: komu się dobrze żyje. Kto jest zadowolony. Dla kogo istniejące instytucje i procedury są łaskawe. Najbardziej lansowany, ale z gruntu fałszywy, jest podział na młodych i starych. Młodym jest źle, bo starzy mają wysokie emerytury. Młodzi muszą pracować na

Top