Month: September 2014

Grupy nacisku

Krótki okres pozostający do wyborów parlamentarnych – ok. jednego roku –powoduje wzmożone oddziaływania na rząd silnych grup wpływu. Analiza sytuacji przekonuje, iż relatywnie słaby rząd, by mógł przetrwać do wyborów, pójdzie na daleko idące ustępstwa. Trzeba zatem próbować, co się

Nowy rząd

Każde nowe rozdanie władzy niesie nadzieje. Oczekuje się, że kolejny rząd dokona krytycznej analizy przeszłości i zrealizuje konieczne projekty. Po jakimś czasie praktyka działania władzy weryfikuje nadzieje, oczekiwania, zapowiedzi. Zyskuje aprobatę lub wywołuje kolejną falę społecznej niechęci i poczucia bezsilności.

Marokańskie impresje

Czas wakacyjnej powtórki minął. Coś się w kraju działo, ale w czasie podróży zupełnie nie docierało. Zmiany ważne, dotyczą wspólnego losu. Ale o tym za chwilę, trzeba się z nową sytuacją zapoznać. Dlatego jeszcze z wakacyjnej beczki. Autostrady i drogi

Wakacyjna powtórka

Tak się złożyło. Jeszcze na wakacje. Dobry moment. W polityce zmiana, konstrukcja, dekonstrukcja, uzgadnianie, gadanie, powoływanie. Akurat za tydzień się rozstrzygnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przepychanki nie są interesujące. Zmiany jedynie wewnętrzne. Znaczące dla samej formacji politycznej. Niech się

Neosocjalizm bis

Polityka zmierzająca w kierunku konstruowania mitów społecznych i utrwalania mechanizmów władzy faworyzujących funkcjonujących polityków. Polityka fałszywie rozumianej równości i specyficznie pojmowanej sprawiedliwości. W tych ramach państwo to najważniejsze narzędzie zapewnienia społecznej szczęśliwości i powszechnego ładu. Państwo zapewni, ureguluje, pomoże, zabezpieczy.

Klakierzy

Dawniej osoby wynajmowane przez artystów w celu wyrażania publicznego entuzjazmu dla ich dzieła. Zazwyczaj opłacani. Współcześnie – osoby wyrażające zachwyt dokonaniami, wypowiedziami, wyglądem różnych postaci zazwyczaj w celu osiągnięcia jakichś korzyści. Będę o tobie dobrze mówił, to może zapamiętasz i

Neosocjalizm

Po 25 latach socjalizm wraca. W różnych postaciach. Najwyraźniej jest „trendy”. Idee transformacji systemowej aktualnie polityków nie przekonują. Kto może, wymyśla nowe formy reaktywacji socjalizmu. Nie przyznając się wprost, skąd faktycznie pochodzą inspiracje. Należy rozbudować funkcje ochronne państwa poprzez rozrost

Zero reform

Kiedyś modna była koncepcja „zero defektów”. Znana w zarządzaniu jako system pracy bezusterkowej. Wiele wskazuje, że aktualnie niektórzy /a może: liczni/ politycy kierują się zmodyfikowaną formułą swojej aktywności. Brzmi ona: „zero reform”. Niuanse, drobiazgi, kosmetyka – tak. Kwestie poważne, zagrażające

Przemyśleć politykę

Wybory to właściwy czas dla przemyśleń politycznych. Przed dokonaniem wyboru warto się zastanowić. Co zrobiono dla kraju? Co obiecano, a nie wykonano? Co trzeba zrobić? Kto ma to robić? Czy dotychczasowi reprezentanci polityczni dają szansę realizacji koniecznych przedsięwzięć? Czy pojawiają

Układanki polityczne

Tak się porobiło, że musi powstać nowy rząd. W sferach politycznych ruch. Konsultacje. Negocjacje. Pertraktacje. Kto się utrzyma. Kto wychodzi, kto wchodzi. Kto ma szanse. Jakie są niuanse. Kogo wspierać. Kto zagraża. Z kim tworzyć personalne koalicje. Jakie kto ma

Top