Month: November 2017

Przepychanie kolanem

Szybko. Bez konsultacji, refleksji, krytyki. Sposób załatwiania sprawy bez merytorycznej dyskusji, namysłu, krytycznego oglądu. Z koncepcją a priori, bezdyskusyjną, jedynie słuszną. Jeżeli przepychane kolanem sprawy mają mniejsze znaczenie, są łatwe do odkręcenia – pół biedy. Natomiast wszystkie kwestie natury fundamentalnej,

Z Londynu

Wylot, przylot. 3 dni i noce. Zawsze jakieś doświadczenia, chociaż z krótkiego czasu. Aktualnie Londyn to nie jest miejsce porównywalne do przysłowiowego szwajcarskiego zegarka. Może i nigdy taki nie był. Rozpoczął się powolny exodus ważniejszych instytucji unijnych i finansowych. Wprawdzie

Do Londynu

Tak się składa. Jak nic, to nic. Przez lata ciągle był w planach. Turystycznie wygrywał Paryż. Aktualnie, czyli gdzieś od roku, Londyn i Londyn. Za każdym razem pobyt w innej dzielnicy. Zawsze na krótko, pobieżnie, nieco w pośpiechu. Teraz Hammersmith.

Klimatyczne Bonn

Zakończyło się kolejne spotkanie w ramach aktywności ONZ. Ochrona klimatu, jako centralne zadanie ludzkości. Ponad dwieście krajów. Uzgodnienia i kontynuacja Porozumienia Paryskiego z 2015 r – walka o ograniczenie wzrostu temperatury o nie więcej, niż dwa procent. Eliminacja kopalin z

Dwa lata rządzenia

Szybko. Połowa kadencji. Plusy i minusy. Czas podsumowań. Intencja obiektywna, ale zawsze z narracją subiektywną, z indywidualnym odczytaniem praktyki rządzenia. Po pierwsze – 500 plus. Słuszne intencje – zmniejszenie nierówności społecznych i rozmiarów biedy w Polsce. Koszt bardzo wysoki. Realizacja

99 lat

Kolejna rocznica odzyskania niepodległości. Tworzyli ją różni ludzie, próbowali stosownie do swoich możliwości i najlepszych intencji. Narodowcy, państwowcy, ludowcy, socjaliści. W ciągłych sporach i waśniach, niekiedy skłóceni, ale działający we wspólnym celu, z szacunkiem wzajemnym i poczuciem najważniejszej misji. Upłynął

Likwidacja limitu

Zapowiadane jest zniesienie limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą obecnie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Aktualnie – 127 tys. 890 zł rocznie. Likwidacja istniejącego od 1999 roku górnego limitu składek ZUS przyniesie budżetowi państwa ok. 5,4 mld zł. Zabieg ten

Paradise papers

Bermudy. Znany raj podatkowy. Kolejna, ujawniona odsłona /niedawna, poprzednia: Panama papers/ funkcjonowania dwóch światów: dla silnych, wielkich i najbogatszych oraz całej reszty. Raj podatkowy – miejsce umożliwiające korporacjom i wielkim tego świata unikać płacenia podatków. Szacowane straty tylko dla Europy

Zaduszkowe myślenie

Dzień Zaduszny. Najbliżsi odchodzą. Choroby, wypadki, wojny, przestępstwa. Najczęściej decyduje wiek. Przyroda ma swoje prawa. Nie da się dłużej. Ważny jest jednak sposób odchodzenia. Godny czy poniżający. Jak wygląda cywilizacja śmierci? Jakie są standardy, wzorce w okresie poprzedzającym definitywne zakończenie

Top