Monthly Archives: February 2016

Projekt oszczędności

Zmieniające się ekipy polityczne charakteryzuje krytyczne podsumowanie rządów poprzedników. Obywatele wybierają „nowe otwarcie”, „dobrą zmianę” pragnąc poprawy istniejącej rzeczywistości. Aktualnie rządzący dokonując krytyki przeszłości, przedstawiają własne plany i zamierzenia. Im silniejsza krytyka, tym większe pole do naprawczego działania. Nowa polityka

Posted in Uncategorized

Brytyjskie negocjacje

Kilka dni temu zakończyły się negocjacje pomiędzy Wlk Brytanią a pozostałymi krajami UE. Problemy budżetowe, obawa przed migrantami, silne tendencje do autonomii stały się przesłanką podjęcia dyskursu w sprawie ograniczenia świadczeń dla pracowników spoza Wlk. Brytanii. Głównie chodziło o zastosowanie

Posted in Uncategorized

Ekscentrycy

Czyli po słonecznej stronie ulicy. Zależnie od padającego światła. Jasność lub mrok. Można egzystować po stronie słonecznej, można po zacienionej. Przyjęło się, że życiodajne jest słońce. Niesie dar życia i wolności. Świat przesłonięty, ograniczony do sztucznego światła, nie jest autentyczny.

Posted in Uncategorized

Partnerstwo transpacyficzne

4 lutego 2016r w Nowej Zelandii 12 państw podpisało porozumienie o partnerstwie transpacyficznym /negocjowane od 8 lat/ tworzące strefę wolnego handlu Azji i Pacyfiku. Łącznie wytwarzają ok. 40% światowego PKB Odpowiadają także za ok. jedną światowego handlu. Uczestnicy porozumienia to

Posted in Uncategorized

Plan Morawieckiego

Dwadzieścia kilka lat od czasu rozpoczęcia transformacji systemowej zmusza do refleksji i sformułowania ocen. Konieczna jest analiza aktualnego stanu i strategia na przyszłość. Wyczekiwana od lat. Udawanie, że jest dobrze i unikanie przyszłościowych decyzji może doprowadzić jedynie do klęski. Oczekiwanie

Posted in Uncategorized

Bilans handlowy 2015

Nareszcie dodatni. Wg danych GUS eksport wyniósł 178,71 mld euro i zwiększył się w ujęciu rocznym o 7,8%. W tym samym okresie import rósł wolniej, o 3,9%, by osiągnąć poziom 175,03 mld euro. Zazwyczaj bilans handlowy był ujemny, dlatego cieszy

Posted in Uncategorized

Wstęp do pojednania

Jedno chrześcijaństwo. Wiele kościołów. Liczne wewnętrzne spory i konflikty. Niektóre bardzo stare. Symbolicznie przyjmuje się, że rozdział kościołów wschodniego i zachodniego trwa od 1054r /tzw. wielka schizma wschodnia/. Od tego czasu nie było bezpośredniego, oficjalnego spotkania zwierzchników tych kościołów. Zakorzeniła

Posted in Uncategorized

Pięćset uchwalone

Program wspierania polskich rodzin. Cel: przyszłość demograficzna /poprawienie dzietności kobiet/ oraz likwidacja /ograniczenie/ ubóstwa. 43 posłów było przeciwnych, 140 – wstrzymało się od głosu. Opozycja argumentowała dwutorowo: jedni – należy się wszystkim dzieciom, trzeba rozszerzyć program. Koszt – podwójny. Z

Posted in Uncategorized

Ochrona budżetu

Rząd nie ma własnych pieniędzy. Politycy rozdają środki finansowe obywateli. Są za to wynagradzani. Swoją pracę wykonują lepiej lub gorzej. Co jakiś czas są weryfikowani w wyborach. Gra toczy się w granicach rozporządzalnego budżetu. Albo gospodarują dostępnymi środkami racjonalnie i

Posted in Uncategorized

Koszt zmiany

Dobrej zmiany. Program rodzina 500 plus to niewątpliwie przedsięwzięcie wielkiej skali. Oficjalnie jest pro demograficzne, ale w rzeczywistości niesie w sobie także przesłanie socjalne. Dodatkowo z apelem do zamożniejszych rodzin o nie pobieranie zasiłków. Można powiedzieć, że taki program misz-masz,

Posted in Uncategorized