Month: April 2017

Francuskie dylematy

Wygra Le Pen, albo Macron. Dwie różne wizje i strategie dla Francji i Europy. Le Pen – większa autonomia dla poszczególnych krajów UE, odbiurokratyzowanie Brukseli lub nawet opuszczenie Wspólnoty. Preferencje dla interesów Francji, ochrona jej granic. Obrona przed niekontrolowanym napływem

Macron, Le Pen

Zwycięzcy pierwszej tury wyborów we Francji. Dotychczasowy establishment polityczny poległ. Francuzi powiedzieli stanowcze „nie” przemiennie rządzącym od zakończenia drugiej wojny światowej republikanom i socjalistom. Macron stworzył nowy ruch polityczny w ciągu roku. Jest zdecydowanym krytykiem dotychczasowego stylu rządzenia. Stawia jednak

Podatki przychodowe

Pojawiła się w komisji sejmowej kolejna propozycja rewolucji podatkowej. Kolejna, bo pamiętamy niedawne dyskusje nad inną wersją zmieniającą system danin publicznych – tzw. podatku jednolitego. Wówczas wydawało się, że jego realizacja jest bliska. Nic z tego nie wyszło. Aktualna propozycja

Wielkanoc 2017

Kwietniowe w tym roku. Bardzo zielone, chodź chłodne i wilgotne. Nasz klimat tak ma. Kwiecień przeplata. Niezależnie jednak od aury zewnętrznej liczy się pogoda ducha. Wielkanoc to siła życia, nadzieja na niemożliwe. Święcenie potraw, zdobione koszyczki i ich zawartość, śmigus

Kozioł ofiarny

Właśnie zakończył się okres kariery w sektorze publicznym młodego człowieka o kwalifikacjach pomocnika aptekarza. Musiała się zebrać specjalna komisja złożona z bardzo, bardzo ważnych postaci życia politycznego by orzec, że nie ma przygotowania do pełnienia ról zawodowych, na które zostawał

Trzynasta emerytura

Dla każdego seniora. Jeden warunek: jeśli pomysłodawcy będą rządzić. Damy wam, jak wy Nas wybierzecie! Oczywiście z waszych pieniędzy, bo rząd rozdaje to co zbierze od obywateli bądź pożyczy. Pożyczki też spłacą obywatele, tylko że ci z kolejnego pokolenia. Wszystko

Apteka dla aptekarza

Nowa ustawa o dostępie do leków. Minister Zdrowia uznał, że: „na polskim rynku są niepotrzebne nowe apteki”. Ponadto wyraził przekonanie, że „apteka nie jest miejscem do robienia interesów”. Dziwne założenia, niezwykłe pomysły, które Parlament przegłosował. Odtąd nowe apteki mogą zakładać

Bułgarski smog

Bułgaria to najwierniejszy partner Polski w wyścigu o palmę pierwszeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Właśnie zapadł wyrok. Trybunał Sprawiedliwości UE skazał za smog Bułgarię. Precyzyjniej: za nic nie robienie w zakresie dostosowania norm dotyczących jakości powietrza do unijnych standardów. W

Wotum nieufności

Procedura parlamentarna weryfikująca zdolność do rządzenia. Właśnie mieliśmy z nią do czynienia. Opozycja zgłasza wniosek, Parlament go analizuje i głosuje. Próba zmiany rządu zakończyła się niepowodzeniem. Z racji z góry przesądzonego wyniku chodziło jednak o coś więcej. Umocnienie przekonania, że

Zaskarżenie powietrza

Dziwnie się dzieje. Unia Europejska wydała Dyrektywę o konieczności poprawienia jakości powietrza. Ustalono maksymalne limity emisji szkodliwych dla zdrowia substancji – dwutlenku siarki, cząstek stałych i tlenków azotu. Polska powinna być szczególnie zainteresowana tego rodzaju inicjatywami i decyzjami. Wszak jesteśmy

Top