Month: April 2017

Milion elektrycznych

Jeden ze sztandarowych projektów Rządu. Zostaną wyprodukowane i będą świadczyć o inicjatywności, kreatywności, postępie. Samochody elektryczne mają przyczynić się do unowocześnienia Polski. Sympatyczne założenie, ale jest co najmniej jedno „ale”. Idea samochodów elektrycznych wynika z troski o stan środowiska naturalnego,

Prima aprilis

Szczególny dzień. Humoru, przekory, ukazywania dziury w całym. Staramy się zaskoczyć, wkręcić, wprowadzić w błąd – zdemontować, przedstawić rzeczywistość w krzywym zwierciadle. Pragniemy w opaczny, prześmiewczy sposób wyrazić życzenia, marzenia, nadzieje. Bez humoru w życiu nie da się przetrwać. Ponuracy

Top