Month: January 2016

Budżet 2016

Sejm uchwalił budżet na 2016r. Wprawdzie jeszcze mogą być wprowadzone przez Senat drobne poprawki, ale w kwestiach zasadniczych – klamka zapadła. Nie było niespodzianek. Wszystkie główne założenia były znane i dyskutowane wcześniej. Podstawowy wyróżnik budżetu 2016 to próba zabezpieczenia finansowania

Polityka międzynarodowa

Polska polityka międzynarodowa. Ekspoze ministra. Kontynuacja i odmienne akcenty. Co się będzie działo w przyszłości. Jakie kierunki, zadania, sojusznicy. Kluczem – bezpieczeństwo i pomyślność kraju. Zaplecze aksjologiczne – tradycje Grecji, Rzymu, Chrześcijaństwa. Pozytywne przyjęcie w kręgach władzy, krytyczne głosy ze

Raiting Moody’s

Kolejna wielka agencja raitingowa przyjrzała się polskim perspektywom finansowym. Po S&P opinię wydała Agencja Moody’s. Podniosła prognozę deficytu sektora finansów publicznych w 2016r do 3,1% PKB. Założenia rządowe – 2,8%. Ocena Moody’s związana jest z negatywną oceną działalności rządu polegającej

Polski raiting

Agencje raitingowe to pomysł Zachodu. Najważniejsze powstały w USA. Standard &Poor’s w 1860r, Moody’s i Fitch – na początku XXw. Idea działalności – niezależna ocena zdolności i wiarygodności kredytowej. Dla inwestorów. Także dla tych wszystkich, którzy finansują zadłużenie poszczególnych państw.

Europejska debata

Odbyła się. Polska została wywołana do tablicy. Jako pierwsza w takim trybie. Jakby w UE nie było wcześniej żadnych, poważniejszych kontrowersji. Jakieś guziki zostały wciśnięte i stało się. Refleksje: zupełnie zbędna. Rozmaite opinie. Od krytycznych po wypowiedzi, że to czysta

Andaluzja bis

Andaluzja to typowo rolniczy region Hiszpanii. Także jeden z biedniejszych. Bardzo ciekawy z powodu swojej trochę zamierzchłej historii – ta część dzisiejszej Hiszpanii była najdłużej pod panowaniem wyznawców Islamu. Tutaj znajdują się najwspanialsze zabytki świadczące o ich ówczesnej potędze. Aktualnie

Andaluzja

Południowa Hiszpania. Całkiem blisko poprzez bezpośrednie latanie z Warszawy. Temperatury także interesujące. Można pozwiedzać. Kraina do XVI wieku pod panowaniem muzułmańskim. Przez osiem wieków. Stąd widoczne ślady architektury i sztuki Islamu. Kawałek Europy, na którym odciśnięte zostało piętno różnych cywilizacji.

Niu Niu

Azja atakuje. Przedmiot inwazji – muzyka klasyczna. Świetni, młodzi pianiści. Słychać było na Konkursie Chopinowskim, czego przejawem był podział nagród dokonany przez Jury. W Filharmonii Narodowej mieliśmy kolejną odsłonę tego postępującego zjawiska. Znakomity, osiemnastoletni chiński pianista grał z towarzyszeniem orkiestry

Kazimierz zimą

Kazimierz Dolny. Ulubione miejsce wielu gości z kraju i różnych stron świata. Ciągle pełne uroku. Jakby czas się zatrzymał. Nowe hotele, zajazdy, restauracje i atrakcje turystyczne nie zmieniają specyficznego kulturowego klimatu i piękna tego miejsca. Zazwyczaj oblężony przez turystów. Zdecydowanie

Media

Awantura. Jak zwykle, gdy odchodzi jedna władza, a przychodzi nowa. Zawsze, gdy wchodzi w grę własność państwowa, najważniejsze stanowiska obsadzane są „swoimi ludźmi”. Także, jeśli chodzi o media. Im więcej państwa, tym większe pole do popisu dla aktualnie sprawujących władzę.

Top