Month: September 2013

Przedsiębiorczość

Cecha indywidualna albo zbiorowa. Jednostka, społeczności przedsiębiorcze. Kreatywne. Dają radę. Zawsze sobie poradzą. Przedsiębiorcza jednostka często zostaje przedsiębiorcą. Może założyć przedsiębiorstwo. Wejść w oficjalny, instytucjonalny obieg gospodarczy. Może działać w szarej strefie. Bez zgłoszenia działalności gospodarczej bądź innego rodzaju prawnej

Budżet 2014

Projekt budżetu przyjęty przez Rząd. Dochody 276 mld 637 mln 37 tys. zł. W tym dochody podatkowe prawie 248 mld zł, podczas gdy dochody nie podatkowe ponad 27 mld zł. Deficyt 47 mld 725 mln 15 tys. zł. Warto przyjrzeć

Estetyzacja globalna

 W XXI w zadomowił się postulat transkulturowości estetyki, polegający na uwzględnianiu sztuki innych kultur i kontynentów. Innymi słowy, współcześnie w pełni zrozumiane są postulaty otwarcia na odmienne zjawiska kulturowe, zaadaptowanie kategorii inności jako niezbędnego paradygmatu rozumienia współczesności. Zjawiska spoza danego

Euro

Polski dylemat. Przyjąć, nie przyjąć. Zapowiadano kilka razy. Padały różne terminy. Aktualnie trochę ucichło. Może, pod pewnymi warunkami, zobaczymy. Polska jako uważny obserwator. Transformacji europejskich instytucji. Wprowadzania Unii Bankowej. Kształtowania się rynków finansowych i walutowych. Jedni są za, inni przeciw.

Politolog ślusarzem

Politolodzy na indeksie władzy. Podpadli. Oficjalny przykład nieprzydatnego zawodu. Po co ich tylu. Uczelnie powariowały. Bezrobotni. Powinni zostać ślusarzami. Pozytywnie wartościowana przez władzę grupa zawodowa. Bycie ślusarzem, to jest to! Samo zestawienie jest godne interpretacji. Dlaczego wymienia się w negatywnym

Estetyzacja rzeczywistości

Chcemy ładnie wyglądać. Ładnie mieszkać. Przyjemnie, jak jest ładnie. Ewolucja i nowe kierunki oraz zjawiska w sztuce wywierają wpływ na estetyzację rzeczywistości, ale także na realizację produktów i usług na rynku. Projektanci, twórcy, artyści często decydują o rynkowym sukcesie bądź

Estetyzacja codzienności

Estetyka się zmienia. Dokładniej: jej przedmiot. Przechodzi od formuły filozofii sztuk pięknych ku postaci jeszcze nie znanej, lecz już po części  przeczuwanej i rozpoznawanej. Ogólnie: do estetyki poza estetyką. Ideą jest rozciągnięcie estetyki poza rzeczywistość sztuki artystycznej, rozszerzenie jej zakresu

Festiwal kryzysu

Jedni powiadają, że w Polsce jest. Inni że był, ale się wyniósł. Jeszcze inni twierdzą, że go nigdy nie było. Wprawdzie kołatał do naszych drzwi, ale go nie wpuściliśmy. Teraz będzie tylko lepiej. Im dalsza perspektywa, tym światlejsza przyszłość. Jedni

Festiwal nauki

Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję. Wiodące hasło. Ciągle aktualne. Przypomina, że Polska ma wyjątkowo niskie nakłady na naukę i innowacje. Ciągnie się w światowym ogonie. Badań. Postępu naukowo-technicznego. Innowacyjności. Skazujemy się jako kraj na obszar trwałego zapóźnienia

Blue Jasmine

Zawsze bez trudu rozpoznawalny. W tym przypadku – brak jednoznacznej identyfikacji. Gdyby oglądać film bez informacji, kto jest jego reżyserem – wskazanie Allena nie byłoby oczywiste. Tym razem skrył się za zasłoną.Woody Allen. Nowy film. Jak ktoś go ceni i

Top