Month: May 2015

Bilans rządzenia

Drgnęło. W świadomości społecznej. Nie tylko najmłodszego pokolenia. W wielu polskich domach pojawiła się refleksja dotycząca przebytej drogi. Gdzie jesteśmy. Lepiej późno, niż wcale. Bezkrytyczne podejście do polityki sprzyja powstawaniu zjawisk patologicznych. „Taśmy prawdy” ujawniły wierzchołek góry lodowej. Skazane przez

Zmiana i nadzieja

Społeczeństwo wybrało. Zwyciężyło oczekiwanie zmian. Dotychczasowa praktyka nie znalazła uznania wyborców. Dominowały krytyka elit władzy i społeczna frustracja. Wygrała idea rozpoczęcia odnowy systemu politycznego. Wyniki wyborów to surowa ocena dotychczasowej praktyki, ale także zmiana pokoleniowa. To osobisty tryumf Prezydenta –

Debata bis

Tym razem w TVN. Organizacyjnie – obiektywnie i sympatycznie, jak poprzednio w TVP. Pytania, jak pytania. Bardziej lub mniej trafione. Odpowiedzi – zawsze można lepiej lub gorzej. Kandydat może być agresywny lub stonowany. Kwestia wyboru lub samopoczucia. Ważniejsze, czy jest

Światowe długi

Mówi się: świat zadłużony. Bomba zadłużeniowa. Bankructwo Zachodu. Jaki jest rozkład długu publicznego na świecie w relacji do PKB? Jaki jest jego stan w roku 2014 w porównaniu do roku 2009?  Jak to wygląda w Europie, USA, Azji, Ameryce Południowej,

Kandydaci debatują

Spotkali się w TVP. Obiektywni prowadzący. Dobra organizacja. Gorzej z pytaniami. Nie wszystkie były „z pierwszej półki”. Można było postawić przed Kandydatami trudniejsze zadania. Wykorzystać czas na ważną debatę o Polsce. Ale i tak zaproponowane przez organizatorów tematy okazały się

Europejskie deficyty

UE znosi procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. Deficyt budżetowy na koniec 2014r osiągnął poziom 3,2% wobec 4,0% w 2013r. Bruksela uznała, że są szanse, by Polska w b.r. zeszła poniżej maksymalnego dopuszczalnego poziomu 3% w relacji do PKB. Na jakim

Ludność świata

Cywilizacje rozwijają się i zwijają. Determinant tego procesu jest bardzo dużo. Wśród nich – potencjał demograficzny. Liczba ludności i tempo jej narastania /kurczenia się/. To nie tylko rezerwuar zasobów pracy, ale rynki konsumpcyjne. Także możliwość politycznej aktywności. Przesuwające się rzesze

Strażnik Konstytucji

Konstytucja najważniejsza. Prezydent jest jej strażnikiem. Jest prawnie zobowiązany do jej respektowania i pilnowania, by nie działano wbrew jej zapisom. Czasem jednak bywa dziwnie. Mylą się funkcje. Mieszają się imponderabilia. Następnego dnia po pierwszej odsłonie wyborczej, jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych

Pierwsza odsłona

Stało się. Establishment pękł. Jeszcze raz okazało się, że społeczeństwo polskie w sytuacjach krytycznych nie zawodzi. Zabetonowanie sceny politycznej plus niesłychana aktywność mediów „głównego nurtu” nie ogłupiły wyborców. Nieprzerwanie płynący potok informacji o ogromnych zasobach zaufania społecznego do aktualnego Prezydenta

Praktyka innowacyjności

Wszystkie kraje pragną być innowacyjne. Każdy polityk używa tego pojęcia dla podkreślenia swojej nowoczesności. Dla potwierdzenia, że jest w pierwszym szeregu postępu, czyli innowacyjnych zmian. Tym bardziej, że nakłady na B+R stanowią jeden z najważniejszych wskaźników monitorujących realizację strategii Europa

Top