Europejskie deficyty

UE znosi procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. Deficyt budżetowy na koniec 2014r osiągnął poziom 3,2% wobec 4,0% w 2013r. Bruksela uznała, że są szanse, by Polska w b.r. zeszła poniżej maksymalnego dopuszczalnego poziomu 3% w relacji do PKB. Na jakim poziomie znajdują się deficyty budżetowe w UE? Wśród krajów, które przestrzegały w 2014r unijnych standardów, są: Dania +1,2%, Niemcy +0,6%, Luxemburg +0,6%, Estonia +0,6%, Litwa -0,7%, Łotwa -1,4%, Rumunia -1,5%, Szwecja -1,9%, Czechy -2,0%, Malta -2,1%, Holandia – 2,3%, Austria -2,4%, Węgry – 2,6%, Bułgaria – 2,8%. Znacznie poprawiła deficyt budżetowy Grecja – 3,5% wobec -12,2% w 2013r. Gorsze od Grecji wyniki w 2014r odnotowały: Francja -4,0%, Irlandia -4,1%, Portugalia -4,5%, Słowenia -4,9%, Wlk Brytania -5,7% czy Hiszpania -5,8%. Poprawienie statystycznych parametrów długu publicznego i deficytu budżetowego przez Polskę to „zasługa” przejęcia środków gromadzonych przez kilkanaście lat w OFE. Aktualna poprawa statystyk osiągnięta została kosztem ogromnych, przyszłych zagrożeń systemu emerytalnego. Bruksela doskonale zna sytuację. Wraz z sugestią zniesienia procedury nadmiernego deficytu Polska otrzymała zalecenia o charakterze prewencyjnym. Do najważniejszych zaliczyć można: obniżenie deficytu budżetowego w kolejnych latach; zmniejszenie zakresu stosowania zredukowanej stawki VAT; zniesienie specjalnych emerytur dla rolników i górników /1% PKB w przypadku rolników i 0,5% PKB w przypadku górników/; ograniczenie zakresu stosowania umów cywilnoprawnych oraz kontraktów czasowych w miejsce stałych umów o pracę. Chodzi o oszczędności /uprzywilejowane emerytury/ oraz zapewnienie dopływu środków finansowych na przyszłe świadczenia emerytalne /ograniczenie umów śmieciowych/. Z kolei MFW zwraca uwagę na rosnące zaległości /wyłudzenia, oszustwa/ z tytułu podatku VAT. Wg Ministerstwa Finansów kwoty te aktualnie sięgają 30 mld zł i nieprzerwanie rosną od 7-8 lat. Podejmowane przez państwo działania są nieskuteczne. Pieniądze „gdzieś znikają”.

Patrz także wpisy: Europejskie zadłużenia, Kwota wolna, Podatki w USA, Konkurencja płacowa, Oszczędności wzięte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*