Month: July 2013

Budżetowa furtka

Furtka otwarta. Do zadłużania państwa. Parlament zatwierdził zawieszenie zapisanego w ustawie finanse publiczne 50% progu ostrożnościowego oraz reguły wydatkowej. Bez tej „modyfikacji” Polska nie mogłaby przekroczyć ustalonego na 2013r poziomu deficytu budżetowego. Zabrakło 24 mld. Gdyby dodać 5 mld ekstra

Impresjonizm

Nowy styl malarstwa. Paryż, lata 60-te XIXw. Z czasem zrewolucjonizował sztukę francuską i światową. Stał się podstawą i jedną z głównych inspiracji nowoczesnej sztuki XXw. Wyrósł z buntu. Młodych przeciw dojrzałym. Poszukujących wobec konserwatywnych. Stał się wyzwaniem głodnych sukcesu i

Sztuka

Odwieczny przedmiot interpretacji. Ciągłe poszukiwania kryteriów wyróżnienia. Próby definiowania. Mijają lata, stulecia. Upływa czas. Zmieniają się materialne warunki  funkcjonowania społeczeństwa i same społeczeństwa. Sztuka jako taka wciąż żyje. W zmiennych formach. W nowych postaciach. Sztuka odsłaniająca  rozmaite sfery i niuanse

Globalne dylematy

Ostatnie dwa stulecia. Może nieco dłużej. Sukces kapitalizmu. Tryumf cywilizacji Zachodu. Największe  dokonania militarne. Najszybszy postęp technologiczny. Największy przyrost produktu krajowego brutto. W sumie: dominacja. Z czasem jednak pojawiły się rysy. Kryzysy. Stagnacja. Dług. Bezrobocie. W sumie: podcięcie skrzydeł. Spory.

Motyka

Tekst z inspiracji odwiedzających niniejszą stronę www. Traktuje o roli motyki w aktualnej rzeczywistości i jej związków ze słońcem. Motyka to tradycyjne narzędzie używane w rolnictwie służące do spulchniania ziemi. Także do usuwania chwastów. Na oko proste urządzenie. Jest ostrze,

Budżetowe OFE

Gorączka związana z OFE. Oczywiste przyczyny. Rosnąca dziura budżetowa 2013r przenosi się na dług publiczny i parzy. Decydenci natrafili na barierę prawną /50% próg zadłużenia/ i muszą ją znieść. Konieczność.  Jakoś tak wyszło. Ktoś coś wcześniej zaniedbał. Nie przewidział. Nie

Budżetowe czynszówki

Najnowsza propozycja rządowa. Fundusz Mieszkań na Wynajem. Przecieki. Jeszcze brak szczegółów. Ale: czy zadaniem rządu jest organizowanie wynajmu lokali? Czy w sytuacji dramatycznego kryzysu sensowne jest kupno za 5 mld zł w ciągu 4 lat z pieniędzy budżetowych 20 tys

Budżet nowelizacja

Brakuje. 24 mld zł. Po stronie dochodów państwa. Przeszacowano. Planowano zbyt optymistycznie. Rzeczywistość okrutna. Liczby. Dane. Trochę cięć w wydatkach resortów. Resztę trzeba pożyczyć. Dodatkowe 16 mld zł deficytu. W sumie – 51,6 mld zł. Finansowanie się znajdzie. Zagranica kupi.

Rynki szalone

Trudne do opanowania. Mające w sobie coś specyficznego. Groźnego i jednocześnie pociągającego. Dreszcz grozy i emocji. Bywają nieodgadnione. Także dla wytrawnych graczy i twórców coraz nowszych, innowacyjnych produktów. Założeniem jest istnienie idealnie efektywnego rynku. W jego ramach inwestorzy kierują się

Rynki

Miejsca ustalania ceny produktu w efekcie zderzenia ofert podaży i popytu. Podstawowe regulatory aktywności ekonomicznej. Dawniej rozproszone, doskonale konkurencyjne, czyli w sytuacji, gdy żaden pojedynczy uczestnik nie był w stanie skutecznie oddziaływać na istotne parametry funkcjonowania rynków. Aktualnie – miejsce

Top