Monthly Archives: July 2013

Budżetowa furtka

Furtka otwarta. Do zadłużania państwa. Parlament zatwierdził zawieszenie zapisanego w ustawie finanse publiczne 50% progu ostrożnościowego oraz reguły wydatkowej. Bez tej „modyfikacji” Polska nie mogłaby przekroczyć ustalonego na 2013r poziomu deficytu budżetowego. Zabrakło 24 mld. Gdyby dodać 5 mld ekstra

Posted in Uncategorized

Impresjonizm

Nowy styl malarstwa. Paryż, lata 60-te XIXw. Z czasem zrewolucjonizował sztukę francuską i światową. Stał się podstawą i jedną z głównych inspiracji nowoczesnej sztuki XXw. Wyrósł z buntu. Młodych przeciw dojrzałym. Poszukujących wobec konserwatywnych. Stał się wyzwaniem głodnych sukcesu i

Posted in Uncategorized

Sztuka

Odwieczny przedmiot interpretacji. Ciągłe poszukiwania kryteriów wyróżnienia. Próby definiowania. Mijają lata, stulecia. Upływa czas. Zmieniają się materialne warunki  funkcjonowania społeczeństwa i same społeczeństwa. Sztuka jako taka wciąż żyje. W zmiennych formach. W nowych postaciach. Sztuka odsłaniająca  rozmaite sfery i niuanse

Posted in Uncategorized

Globalne dylematy

Ostatnie dwa stulecia. Może nieco dłużej. Sukces kapitalizmu. Tryumf cywilizacji Zachodu. Największe  dokonania militarne. Najszybszy postęp technologiczny. Największy przyrost produktu krajowego brutto. W sumie: dominacja. Z czasem jednak pojawiły się rysy. Kryzysy. Stagnacja. Dług. Bezrobocie. W sumie: podcięcie skrzydeł. Spory.

Posted in Uncategorized

Motyka

Tekst z inspiracji odwiedzających niniejszą stronę www. Traktuje o roli motyki w aktualnej rzeczywistości i jej związków ze słońcem. Motyka to tradycyjne narzędzie używane w rolnictwie służące do spulchniania ziemi. Także do usuwania chwastów. Na oko proste urządzenie. Jest ostrze,

Posted in Uncategorized

Budżetowe OFE

Gorączka związana z OFE. Oczywiste przyczyny. Rosnąca dziura budżetowa 2013r przenosi się na dług publiczny i parzy. Decydenci natrafili na barierę prawną /50% próg zadłużenia/ i muszą ją znieść. Konieczność.  Jakoś tak wyszło. Ktoś coś wcześniej zaniedbał. Nie przewidział. Nie

Posted in Uncategorized

Budżetowe czynszówki

Najnowsza propozycja rządowa. Fundusz Mieszkań na Wynajem. Przecieki. Jeszcze brak szczegółów. Ale: czy zadaniem rządu jest organizowanie wynajmu lokali? Czy w sytuacji dramatycznego kryzysu sensowne jest kupno za 5 mld zł w ciągu 4 lat z pieniędzy budżetowych 20 tys

Posted in Uncategorized

Budżet nowelizacja

Brakuje. 24 mld zł. Po stronie dochodów państwa. Przeszacowano. Planowano zbyt optymistycznie. Rzeczywistość okrutna. Liczby. Dane. Trochę cięć w wydatkach resortów. Resztę trzeba pożyczyć. Dodatkowe 16 mld zł deficytu. W sumie – 51,6 mld zł. Finansowanie się znajdzie. Zagranica kupi.

Posted in Uncategorized

Rynki szalone

Trudne do opanowania. Mające w sobie coś specyficznego. Groźnego i jednocześnie pociągającego. Dreszcz grozy i emocji. Bywają nieodgadnione. Także dla wytrawnych graczy i twórców coraz nowszych, innowacyjnych produktów. Założeniem jest istnienie idealnie efektywnego rynku. W jego ramach inwestorzy kierują się

Posted in Uncategorized

Rynki

Miejsca ustalania ceny produktu w efekcie zderzenia ofert podaży i popytu. Podstawowe regulatory aktywności ekonomicznej. Dawniej rozproszone, doskonale konkurencyjne, czyli w sytuacji, gdy żaden pojedynczy uczestnik nie był w stanie skutecznie oddziaływać na istotne parametry funkcjonowania rynków. Aktualnie – miejsce

Posted in Uncategorized