Month: June 2014

Kultura polityki

Kultura to sfera wartości, cnót, standardów moralnych, wzorów zachowań, zwyczajów, obyczajów, norm, praw. Obejmuje jednostki, kręgi, grupy, zbiorowości, społeczeństwa. Sięga polityki, systemu składającego się z instytucji, praw oraz ludzi działających w kręgach elit na różnym poziomie władzy państwowej i samorządowej.

Budżetowe kolacyjki

Standardy zachowań powinny obowiązywać ludzi władzy. Nie wydaje się zasadne, by za publiczne, budżetowe pieniądze były opłacane wystawne obiady, kolacje, bankiety. Za prywatne spotkania należy płacić z własnej, a nie publicznej kieszeni. Z jakiego powodu żyjący na skraju ubóstwa /miliony

Podsłuchana rzeczywistość

Zgodność z rzeczywistością to kryterium klasycznej definicji prawdy. Bywa jednak, że „niektórzy” bardzo się jej obawiają. Samo myślenie o niej wywołuje dreszcze. Odpowiadanie na konkretne pytania to rzecz niestosowna, demagogiczna lub oszczercza. Wszystko jakby postawione na głowie. Liczne pytania i

Samoświadomość władzy

Państwo to nieoceniona wartość. Troska o nie jest powinnością wszystkich obywateli. Konieczna jest kontrola instytucji państwa. Nie można pozwalać, by błędy, niekonsekwencja, głupota czy prywata rozsadzały jego fundamenty. Ważnym ogniwem monitorującym sytuację jest prasa. Jej funkcja polega na komunikacji społecznej

Aksjologia władzy

   Wybrańcy społeczeństwa otrzymują od niego mandat dla sprawowania władzy. Każdy obywatel uszczupla swoją wolność i przekazuje im jej cząstkę. Poprzez system podatkowy przeznacza stosowne środki na funkcjonowanie państwa /budżet/, współdziała w ramach ustanowionych praw. W zamian oczekuje godnej reprezentacji

Interlokutor Ministra

       Dwóch sobie rozmawiało. O jednym już było. Teraz o Ministra Interlokutorze. Bank Centralny reprezentuje. Tradycyjnie – to instytucja najwyższego zaufania publicznego. Ostoja ładu prawnego, przestrzegania procedur. Najwyższy możliwy standard. Konstytucyjnie niezależna. Najwyższa półka. Bez skazy. A tu taka plama.

Państwo teoretyczne

       Według Ministra polskie państwo ma taki charakter. Nie stanowi zwartej, skoordynowanej całości. Zatem jako sprawna, organiczna całość nie istnieje. Słowa zdecydowanie oryginalne i bardzo krytyczne w relacji do reprezentowanego przez siebie rządu. Wszak władza polityczna, rząd, są z definicji

Europa drukuje

      Drukowanie Euro. Nie pierwszy raz. Zapowiedź poprawiania płynności. Zasada: większy dopływ taniego pieniądza, większe inwestycje , szansa na ożywienie gospodarcze. Mogą w Ameryce, można w Europie. Europejski Bank Centralny obniżył główną stopę procentową do poziomu 0,15, a stopę depozytową

Mariano Grondona

    Długookresowe powodzenie gospodarki danego kraju uzależnione jest kulturowo. O sukcesie bądź porażce decydują wartości. Interesującym spojrzeniem na rzeczywistość jest koncepcja Grondony, który wyróżnia dwa modele aksjologiczne. Jeden z nich sprzyja /progresywny/, a drugi zachowawczy/ utrudnia rozwój gospodarczy. 20 wyróżnionych

Emigracja emerytów

    Kraj się starzeje. Demografia kuleje. Dzieci brakuje. Przyszłość czarno się rysuje. Kto poratuje?    Jest nowa idea. Odwrócenie tendencji. Panaceum na ułomności i trudności. Zapobiegnie klęskom przyszłości. Poprawi demograficzną krzywą. Jest pomysł. Do pilnej realizacji. Wiele nie trzeba. Tylko

Top