Mariano Grondona

    Długookresowe powodzenie gospodarki danego kraju uzależnione jest kulturowo. O sukcesie bądź porażce decydują wartości. Interesującym spojrzeniem na rzeczywistość jest koncepcja Grondony, który wyróżnia dwa modele aksjologiczne. Jeden z nich sprzyja /progresywny/, a drugi zachowawczy/ utrudnia rozwój gospodarczy. 20 wyróżnionych wartości – determinujących czynników wpływu – jest w różny sposób absorbowane i wyrażane przez konkretne społeczeństwa.  

   Religia – dwa główne nurty: protestantyzm i katolicyzm; jednostka ludzka – zaufanie do jednostki bądź brak wiary wobec niej; imperatyw moralny – powszechna zgodność praw i norm wobec koncepcji dwóch, całkowicie do siebie nieprzystających bytów; źródła bogactwa – z innowacji, z tego czego jeszcze nie ma bądź orientacja na to, co już istnieje; konkurencja – jako naturalny i konieczny warunek rozwoju  lub formę agresji, którą należy ograniczać; praca – silny ethos, wysoki szacunek, bądź uciążliwość, wysoki prestiż zawodów nie związanych z przedsiębiorczością; sprawiedliwość – polegająca na uwzględnianiu potrzeb i interesów przyszłego pokolenia wobec opcji życia tu i teraz; herezja – konieczny atrybut swobody myślenia i innowacji lub eliminacja odmiennych opinii i poglądów; edukacja – umożliwiająca samodzielne docieranie do prawdy bądź przekaźnik dogmatów i narzędzie prania mózgów; użyteczność – unikanie niesprawdzonych koncepcji, weryfikacja teorii bądź natchnione wizjonerstwo, fascynacja utopiami; cnoty mniejsze – dominacja w życiu codziennym punktualności, uprzejmości, porządku, solidności, harmonii wobec wartości preferowania wartości wzniosłych, typu honor, odwaga, wielkoduszność, sprawiedliwość, miłość; czas – preferowanie nieodległej przyszłości bądź kult przeszłości; racjonalność – jednostkowy, ustawiczny wysiłek każdego dnia, wykonanie określonego dzieła wobec doceniania wielkich przedsięwzięć, realizowanych z rozmachem i przepychem; władza – rządy prawa bądź wkradanie się w łaski decydentów; światopogląd – świat stwarza wiele możliwości, jest przestrzenią do działania bądź świat jako arena zmagań potężnych sił, pozostawiając jednostce wybór fatalizmu lub fanatyzmu; pogląd na życie przestrzeń jednostkowej, samodzielnej kreacji wobec przekonania, że jest nam dane i trzeba się pogodzić z aktualnym stanem; zbawienie – zależy od nas samych i naszych wysiłków bądź uwolnienie od trosk tego świata; utopia – stopniowe dążenie do nieodległej utopii lub natychmiastowe poszukiwanie utopii znajdującej się poza zasięgiem; optymizm – zdecydowanie na działanie, które ma szanse przynieść szczęście wobec oczekiwania, że to szczęście, możni tego świata lub Bóg będą mu sprzyjać; demokracja – prawo pełni funkcję nadrzędną a władza polityczna jest rozproszona bądź silne wpływy absolutyzmu z słabymi formami instytucjonalnej kontroli oraz niedostatkiem prawnych ograniczeń władzy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*