Month: March 2014

Sonata Księżycowa

      Odrealniony świat. Wsłuchanie się, wciągnięcie w wir dźwięków – absolutnie naturalne. Nie ma innych odczuć. Odniesienia tylko metafizyczne. Przepełnienie ekspresją i urokiem, natchnieniem i zafascynowaniem. Można  tylko zachwycić się. Jakiekolwiek wątpliwości nie wchodzą w grę. Przybywają  wielbiciele i entuzjaści.

Inflacja finansów

    Epokę współczesną charakteryzuje wykreowanie masy pieniądza wielokrotnie przewyższającej wartość aktywów materialnych. Pieniądz oderwał się od swojej realnej podstawy i popędził w swój własny, finansowy świat, w którym finanse finansują głównie finanse. Wzrost  zasobów płynnych potęgowany jest ekspansją kredytu zabezpieczającego

Alienacja pracy

      Krytyka sytuacji jednostki ludzkiej w cywilizacji współczesnej ma swoje różne historie i przedstawienia. Jedną z nich jest alienacja /wyobcowanie/ pracy. Dokonuje się w niej krytyki okoliczności, w których funkcjonujący człowiek zatraca swoje człowieczeństwo, a tworzony przezeń świat niewoli go

Kroke w Filharmonii

         Filharmonia zapełniona. Niedawno tak samo było w maleńkiej salce klubowej, teraz na wielkiej sali koncertowej najważniejszej instytucji muzycznej. Ci sami, znakomici, ale za każdym razem grający nieco inaczej. Partie improwizacji dają pole do popisu i innowacji wykonawczych. Tak było

Bankructwo Zachodu

      Niewypłacalność stanowi częste remedium na nadmierne zadłużenie. „W latach 1800-2009 było 250 takich przypadków dotyczących zadłużenia zewnętrznego i 68 – długu publicznego”. Aktualnie taka możliwość jest rozpatrywana jako realny scenariusz dalszego zadłużania się krajów, które do niedawna były wierzycielami.

Szok przyszłości

         W miarę upływu lat i wzbogacania doświadczeń społeczeństwa wyrażają obawy o swój przyszły los. Tak dzieje się od wieków. Przyszłość rodzi nadzieję na lepsze jutro, ale również generuje obawy. Poniższy tekst jest zainspirowany i wykorzystuje doświadczenia i przemyślenia Alvina

Planetarium

          Prawie wszyscy byli, niektórzy nie. Dla tych, co nie byli, Planetarium to miła niespodzianka. Szczególnie, jeśli nie uczestniczyli nigdy nigdzie w niczym podobnym. Jest w czym wybierać. Rozmaite propozycje. Kosmos z określonymi dodatkami lub w wersji odpowiadającej indywidualnym gustom

Świńska sprawa

      Konkretnie – dwa dziki. Do Polski zawitały całkiem niedawno. Usadowiły się blisko wschodniej granicy. Wszczęto dochodzenie, skąd się wzięły. Przybyły pieszo, czy przypłynęły. Wzburzenie powszechne wywołały, wszystkie okoliczne świnie się zatroskały. Wieść się rozniosła, że z Afryki przybyły. Przygnała

Szara strefa

    Szacuje się, że rozmiary szarej strefy w Polsce wynoszą około 20% PKB. Pieniądz krąży, transakcje realizowane, ale nie są oficjalnie odnotowywane. Żadne podatki nie wpływają do budżetu państwa. Im szara strefa rozleglejsza, w tym większym stopniu budżet państwa nie

Państwo Platona

   Postać państwa idealnego. Normatywna teoria państwa najlepszego, skonstruowana wedle idei dobra i sprawiedliwości. Funkcjonuje na zasadzie uniwersalnej, ze wspólnym celem obowiązującym wszystkich. Części państwa muszą zależeć od całości, która działa jak spójny organizm zapewniający ład. Państwo oparte jest na

Top