Month: March 2015

50 procent

Minęło 6 miesięcy. Okres rozliczeniowy z dokonań rządu. Wystąpienie. Zajęło ok. 10 minut. Dumnie oświadczono: zadania wykonano w 50 procentach. Bardzo dużo, jak na rząd. Maturę zdaje się już przy 30 procentach w wersji podstawowej. Porównanie zatem korzystne dla władzy.

Ryzyko kryzysu

Rynki finansowe i walutowe to współcześnie najważniejsze obszary międzynarodowej konfrontacji. Wprawdzie kryzys lat 2007-2008 mamy poza sobą, ale jego następstwa są ciągle obecne. Przypominają, że niewiele uczyniono w celu ograniczenia przyczyn ogólnoświatowych turbulencji i zapaści finansowych. Bardzo wielu ekspertów uważa,

Bary mleczne

Popularne i pożyteczne. Zdały egzamin w socjalizmie. Za kilka złotych posiłek. Były powszechne i dostępne dla wszystkich. Reaktywowane, oferują możliwość taniego jedzenia. Także dla tych, którzy z uwagi na zawartość portfela nie wejdą do innych placówek gastronomicznych. Żyjemy w takich,

Wojny walutowe

Obszar współczesnych, międzycywilizacyjnych i międzynarodowych konfrontacji. Gra interesów w postaci alokacji strumieni finansowych walut i ich kursów. Jest o co walczyć. Właściwa pozycja na rynkach walutowych pozwala na więcej. Warunki rywalizacji i pomnażania zysków są jednak coraz trudniejsze. Natężenie zjawiska

Śmierć pieniądza

Dokładniej: upadek międzynarodowego systemu walutowego. Czyli także i dolara, który jest jego wiodącą częścią. Dlaczego? Świat przekroczył punkt, w którym możliwe było „miękkie lądowanie”. Drogi ucieczki nie są już dostępne. Aktualnie pozostały jedynie warianty trudnych i bardzo trudnych decyzji. Prawdopodobne

Turbointerwencjonizm

Interwencjonizm gospodarczy państwa to znane od czasów Keynesa narzędzie przezwyciężania kryzysu. Polega na przejęciu przez państwo funkcji inwestorskich w gospodarce. Aktywna rola państwa pomaga pokonać kryzys i przejść na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Jest to zabieg okresowy, spowodowany nadzwyczajnymi zdarzeniami ekonomicznymi.

Medyk z medykiem

Jest super. Ze zdrowotną opieką. Dwoje profesjonalistów. Przygotowanych. Odpowiedzialnych. Decyzyjnych. Zarządzanie ekstra. Coś wymyślili. Pakiet od stycznia wprowadzili. Onkologiczny. W godnej intencji. Ratowania zdrowia. Niech się paskudny rak wycofa i w mysią dziurę schowa. Liczne przygotowania. Decydentom wielka chwała. Odtrąbiono

Turbokapitalizm

Pojęcie wprowadzone przez prof. Edwarda Luttwaka. Turbokapitalizm jest formą praktyki gospodarczej pozbawioną regulacji i nadzoru państwowego. Totalnie wolnorynkowy kapitalizm z „turbodoładowaniem”. Pomyślany został jako wersja upraszczająca mechanizmy gospodarcze poprzez uwolnienie ze zbędnych rygorów. W ujęciu modelowym oznacza światową gospodarkę wolnorynkową

Chiński sen

Tak określany jest nowy projekt strategiczny, który posiada kilka odsłon. Wiąże się z rokiem 2021, setną rocznicą powstania Komunistycznej Partii Chin. Chiński sen to idea powrotu do macierzy Tajwanu. Pierwsze kroki zjednoczeniowe już zrealizowano. 1997r – Hongkong, 1999r – Macao.

Perły XX wieku

Poszukiwania twórcze. Cztery wersje estetyki ruchu. Forsythe, Kylian, Balanchine, Bejart – fasynujące choreografie. Wtopione w dzieła trzech wybitnych kompozytorów, takich jak: Bach, Martinu, Strawiński. Muzyka współbrzmi z choreografią. Inspiruje i współkreuje ruch sceniczny. Świetny przykład sztuki baletowej zintegrowanej z obrazami

Top