Month: December 2013

Bilans roku

Podsumowanie. Przeżyliśmy. Lepiej, gorzej – jakoś przeszło. Indywidualnie – zawsze z nadzieją i życzeniami, żeby kolejny rok był lepszy. W wersji zachowawczej – oby nie było gorzej. Zawsze z troską o zdrowie. Bardzo często z indywidualnym akcentem. Z poprawą relacji

Czarna dziura

Otchłań, przestrzeń wciągająca. Wsysająca. Jest kolejna ofiara. Oszczędności gromadzone przez kilkanaście lat. Rzeczywiste pieniądze wpadają do ZUS. W zamian za zapisy księgowe. W przyszłości najprawdopodobniej nie do wykonania. Prezydent podpisał ustawę o OFE. Tryb następczy przekazania do Trybunału Konstytucyjnego oznacza,

Trybunał Konstytucyjny

Potocznie określany jako instytucja sądu nad prawem. Bada zgodność norm prawnych niższego rzędu – np. ustaw – z normami prawnymi wyższego rzędu – z Konstytucją bądź umowami międzynarodowymi. Może zatem wiele. Zaskarżona ustawa trafia do Trybunału i jego werdykt jest

Świąteczne życzenia

Najpierw przygotowania. Bywa, że mozolne. Jak to wszystko zorganizować i jak się zorganizować. Co będziemy robić. Gdzie spędzamy Święta. Kogo zaprosić. Kto będzie. Kto nie przyjdzie. Co się zmieni. Jakie potrawy. Jakie prezenty. Emocje. Lekka gorączka. Zabieganie. Co jeszcze. O

Podatki

Definicyjnie – obowiązkowe świadczenie pieniężne wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych. Odbiorcami tych danin są państwo i jednostki samorządu terytorialnego. Podatki stanowią główne źródło ich dochodów. Tych ostatnich ciągle brakuje. Wydatków ważnych i ważniejszych jest coraz więcej. Przynajmniej wg stanu

OFE u Prezydenta

Protest. Środowisk ekonomicznych i prawniczych. Działaczy gospodarczych. Ekspertów. Tych wszystkich, którym nie jest wszystko jedno. Proszą Prezydenta o nie podpisywanie ustawy. Dobrze, że doszło do spotkania i dyskusji. Prezydent i jego najbliższe, wspomagające otoczenie mieli możliwość wysłuchania odmiennych od rządowych

Transformacja bis

Niniejszy tekst nawiązuje do wpisu z 29.10.2013. W końcu lat osiemdziesiątych socjalizm ostatecznie wyczerpał możliwości swojego dalszego trwania. Gospodarka dogorywała. Planowa z nazwy nie potrafiła zaspokoić podstawowych potrzeb obywateli. Jednocześnie silnie wzbierała kolejna fala solidarnościowego zrywu. Poprzedzona aktywną działalnością alternatywnych

Świąteczny nastrój

Nim gwiazdka na niebie zaświeci… Towarzyszą nam od wieków. Pierwsze kolędy powstały gdzieś w XIII w. Najpierw jako celebra w kościołach, potem trafiły pod strzechy. Rozjaśniają nam życie. Upiększają Święta. Wiele mówią o naszym ludzkim życiu, naszych pragnieniach i marzeniach.

Budżet uchwalony

   Przeszedł w sejmie bez problemów. Z deficytem 47,65 mld zł. Pomimo zagarnięcia środków OFE, co zostało uwzględnione w budżecie na 2014r. Nie ma zatem żadnego przełomu. Kontynuacja ku radości jednych, a trwodze pozostałych. Ci pozostali myślą innymi, długookresowymi celami

Woody Allen

Central Park West. Sztuka z 1995r, tekst opublikowany w formie książkowej w 2003r. Dużo Allena w Allenie. Można powiedzieć: sam Allen. Teatr 6 piętro. Rzeczywiście na szóstym piętrze. Sympatyczne okoliczności spowodowały obecność w tym właśnie miejscu. Pierwszy raz. Aktualnie grają

Top