Month: December 2013

Nowa partia

Wykluwała się czas jakiś. Data założenia – 7 grudnia 2013. Aktualnie w trakcie procesu rejestracji. Złożona z działaczy obecnych dotychczas w różnych miejscach sceny politycznej. Poszukują swojego właściwego zakotwiczenia z nadzieją na sukces. Polityka to taka przestrzeń, która nie lubi

Absurdy bis

Nawiązanie do wpisu z 12 sierpnia. Temat ciągle aktualny. Dlatego dręczy. Absurdów wszędzie pełno. Mnożą się. Skłębione. Jeden na drugim. Absurd pogania absurd. Wyścigi absurdów. Który większy. Bardziej beznadziejny. Zagęszczenie narasta. W dowolnej materii. Teoretyczne i praktyczne. Codzienne i strategiczne.

Oszczędności wzięte

Ustawa w Sejmie przeszła. Na Mikołajki. Gromadzone przez kilkanaście lat oszczędności emerytalne zabrane. Powstałe z wynagrodzeń. Na co będą przeznaczone? Na dzisiaj i na jutro, niespecjalnie odległe. Cele doraźne. Zdaniem polityków pieniądze teraz są potrzebne. Za dwa lata wybory. Trzeba

Hiroko Nakamura

Finalistka VII konkursu chopinowskiego z 1965 r. Później czterokrotna jego jurorka. Wielokrotnie koncertowała w Polsce. Tym razem w repertuarze utwory Bacha, Schuberta i Musorgskiego. Jedna z legend pianistyki. Nic nie musi udowadniać. Przychodzi się, by posłuchać muzyki. W starannej interpretacji

Urbanistyka Warszawy

Urbanistyka to nauka o planowaniu miast i osiedli. Jej zadaniem jest zapewnienie ładu przestrzennego i minimalizacji konfliktów związanych z powstawaniem, rozwojem, modyfikacją czy rozbudową przestrzeni publicznej. Zapewnia całościowe podejście do zagospodarowania terenu miasta. Urbaniści określają funkcje i warunki zabudowy, zapewniają

Top