Month: January 2018

Wyniki gospodarcze 2017

Dane GUS: wzrost PKB rok do roku o 4,6%. Dla porównania średnia dla UE – 2,5%. Cieszy także niski poziom bezrobocia i uszczelnianie systemu podatkowego. Osiągnęliśmy w 2017 roku w sumie pozytywny wynik gospodarczy. Trzeba jednak pamiętać o czynnikach, które

Świat przyszłości

Można snuć odległe wizje. Realniejsze, a przez to ciekawsze, jest najbliższe dziesięć lat. Tempo zmian w zakresie innowacji technologicznych ma swoje konsekwencje dla egzystencji jednostek i kształtu ludzkości. Jakie komponenty technologicznych przemian cywilizacyjnych będą decydujące? Nadal internet i jego konsekwencje.

Geny i genomy

Gen – to najprościej jednostka dziedziczenia. Zazwyczaj jest to odcinek DNA kodujący białko. Genom – to pełny zestaw informacji genetycznej danego organizmu. Ostatnie lata, poczynając od 2010 roku, to czas przyśpieszenia w badaniach genetycznych. Wynaleziono nowe metody edycji DNA i

Vasco Vassilev

Baltic Neopolis Orchestra. 10-lecie zespołu. Koncert w Filharmonii Narodowej. Pójść? Darować sobie? Karnet jest, ale ta pogoda…. Błoto pośniegowe….Niskie ciśnienie…. Tyle powodów, żeby odpuścić…. W końcu decyzja na tak. Nieznana orkiestra, brak czasu na internetową weryfikację, ale zwycięża pasja. Trzeba

Beemzety

Modele matematyczne są silnikami gospodarki cyfrowej. Stanowią o potencjale ekonomicznym i sile społeczeństw. Są pożyteczne i generują innowacje. Matematyka zadomowiła się w naszej ludzkiej egzystencji. Ale faktem jest, że algorytmy są w stanie przesiewać dane i namierzać ludzi. Zasilane matematyką

Ekonomia współdzielenia

Kapitalistyczny rynek, konkurencja, świat korporacji, administracje państwowe, międzynarodowe organizacje. Rewolucje przemysłowe, wielowymiarowa globalizacja, zniszczenie środowiska naturalnego, rozliczne anomalie pogodowe i katastrofy. Postępujące procesy wyznaczające ramy współczesnych cywilizacji, determinujące myślenie i życie ludzi. W tle – podziały na elity i masy,

Budżet 2018

Elementy charakterystyczne budżetu na 2018 rok: utrzymanie wysokiego poziomu deficytu – 41,5 mld zł ; rekordowy poziom wydatków związanych z polityką społeczną – 75 mld zł /kilka lat temu nie przeznaczano więcej, niż 17-19 mld zł/; dalsze uszczelnianie systemu podatkowego

Pełzająca rekonstrukcja

Długo to wszystko trwało, ale doczekaliśmy się. Zmiana okazała się zasadnicza. Wśród ustępujących ministrów same bardzo ważne postacie. Do dzisiaj. Okazało się, że Premier ma inną wizję składu najważniejszych współpracowników. Wśród odchodzących żal Minister Cyfryzacji. Warto, by znalazła miejsce w

Biedermeier 2018

Nowy rok, nowe wpisy. Zawsze dylemat: od czego zacząć. Miało być o rekonstrukcji rządu, ale nie ma pewności, kiedy to ostatecznie nastąpi. Serial trwa tak długo… Życie natomiast toczy się dalej, niezależnie od politycznych planów. Wpis nie może za długo

Top