Month: January 2020

Izolacja państwa

Izolacja państwa to nieliczne bądź niepewne relacje polityczne w układzie międzynarodowym. Izolacja prowadzi do samotności, samotność do pogłębienia izolacji. W przestrzeni międzynarodowej państwo albo samo się izoluje kalkulując wewnętrzne, polityczne korzyści, albo podlega zewnętrznym czynnikom separacji. Tak czy inaczej następuje

Klimatyczna niemoc

Ochrona klimatu. Wielkie zapowiedzi, praktycznie – niemoc. Były wielkie plany. Eliminacja ponad 3 mln kopciuchów. Realizacja – śladowe ilości. Kilka procent w relacji do rocznego planu. Skomplikowane procedury, niewydolna sieć dystrybucji informacji i pomocy. Spalanie w dziwnych urządzeniach “czym popadnie”

Wyjście z węgla

Niemieckie uzgodnienia. Najpóźniej w 2038 roku. To ostateczna data kończąca uzyskiwania energii elektrycznej z węgla brunatnego. Oznacza finalne wygaszanie ostatnich bloków. Kopalnie odkrywkowe zostaną zamknięte i ulegną krajobrazowej rekonstrukcji. Wyrażono także nadzieję na przyśpieszenie tego procesu o 3 lata. Uzgodniono,

Rekordowe obligacje

W 2019 roku padł rekord zakupu obligacji przez polskich obywateli. Nigdy nie było tak wielkiego popytu. Przypadek? Nie! Próba ratowania się przed inflacją. Wydano na zakup 17,3 mld zł. Szczególnym uznaniem cieszyły się obligacje indeksowane inflacją. Do pewnego stopnia ratują

Polityka długofalowa

Czasu nie da się oszukać. Działając krótkoterminowo, “na pokaz”, zaprzepaszczamy swoje szanse. Konieczna jest polityka długoterminowa, konsekwentna, zgodnie kontynuowana przez 5,10, 15 czy 20 lat. Niezależnie, kto rządzi. Inaczej są kłopoty. Cywilizacyjne zapóźnienia. Zanieczyszczone środowisko naturalne. Schorowane i pozbawione odpowiednich

Nieuchronne powiązania

Nieuniknione współzależności. Jeśli A, to B. W kierowaniu sprawami ekonomicznymi trzeba uwzględniać wiedzę i doświadczenie. Gospodarka weryfikuje błędne decyzje. Najlepiej ich nie podejmować, a jeśli już, to szybko się z nich wycofać. Tym razem o dziwnej polityce ekonomicznej i jej

Kryterium czasu

Ważny parametr determinujący nasze życie. Osobiste i publiczne. Aby odnieść sukces, należy zaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie. To truizm, ale coś w tym jest. “Coś” robimy za późno lub za wcześnie. Pozostajemy “w ogonie” lub wybiegamy “przed szereg”.

Państwo dobrobytu

Modne pojęcie. Ostatnio politycy je nadużywają. Często nie rozumieją, o czym mówią. Rzucają hasło i pędzą. Szkoda, że na oślep. Państwo dobrobytu – klasyczne ujęcie – to państwo o gospodarce rynkowej z silnym interwencjonizmem. Stawia na rozwiązywanie problemów społecznych i

Postprywatność

W obiegu publicznym pojawia się coraz więcej “post” czegoś. Postprawda, postmodernizm, postkultura. Zaistniało także pojęcie postprywatność. Oznacza zmierzch prywatności. Świat cyfryzacji, internetu, kart płatniczych, monitoringu przestrzeni publicznej – ogólniej: algorytmów. Nasze istnienie, podejmowanie decyzji, funkcjonowanie podlega coraz większej kontroli. Podlegamy

Zgubna polityka

Początek 2020 roku. Dokładnie 3 styczeń. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny składa petycję w Kancelarii Premiera. Jest to protest najmłodszego pokolenia wobec zgubnej polityki klimatycznej realizowanej przez władze, a konkretnie Premiera. Koncepcja neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku nie została przyjęta jedynie

Top