Month: February 2018

Emeryci 2017

Uzbierało się ponad 9 mln. Dominują emeryci i renciści z systemu ZUS – ok. 7 mln 700 tys. Emerytury i renty rolnicze obejmują ok. 1,2 mln osób. Prawie 300 tys. osób pobiera emerytury resortowe. Ok. 200 tys. – to świadczenia górnicze.

Smogowy wyrok

Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie odpuścił. Zanieczyszczenie powietrza. Oceniono lata 2007-2015. Regularnie, od wielu lat, w Polsce nie są przestrzegane normy jakości powietrza przy całkoowitej bezczynności rządu. Skarga została wniesiona w 2016 roku, wyrok zapadł kilka dni temu. Aktualnie niewiele się

Reprywatyzacyjna iluzja

Wydawało się, że niemożliwe staje się realne. Pojawiła się nadzieja na zakończenie okresu dzikiej reprywatyzacji wyniszczającej zarówno państwo, jak i obywateli. W październiku 2017 roku powstał projekt ustawy, która miała obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Zapowiadano pilne jej uchwalenie.

Przestrzeń życia

Zamiary. Plany. Nadzieje. Potem ich weryfikacja. Coś się wydarza. Niechcianego, tu i teraz nieoczekiwanego. To „coś” gwałtownie zmienia narrację rzeczywistości. Piękno otoczenia, odpoczynek i nowe wrażenia zostają zawieszone. Smutek, żal, swoiste poczucie winy. Jest się tutaj – daleko od właściwego

Przed wyjazdem

Dopada potrzeba. Sygnalizowana od dłuższego czasu. Tłumiona, odwlekana, racjonalizowana. Nie teraz, później, kiedy indziej. Aż w końcu potrzeba wymusiła. Trzeba zostawić wszystko i wyjechać. Jak najszybciej, chociaż „na krótko”. Jeszcze tylko decyzja „gdzie”. Zwiedzanie czy leżenie. W ciepełku czy raczej

Zakałapućkani

Stare pojęcie, ale nieźle oddaje polskie powikłania w międzynarodowej rzeczywistości. Parlamentarny, ustawowy super expres doprowadził do awantury z tradycyjnymi sojusznikami Polski. Teraz trzeba będzie odkręcać. Zainteresowani nie odpuszczą. Mają własną interpretację zdarzeń, o które dopomina się Polska. Narracje są odmienne.

Podpisana i przesłana

Modyfikacja ustawy o IPN. Kontrowersyjna. Wywołała liczne protesty międzynarodowe, głównie izraelskie, amerykańskie i ukraińskie. Odległa historia, ale i współczesne reperkusje. Często pojawiały i pojawiają się określenia, sformułowania, tezy o współodpowiedzialności Polski i Polaków za zbrodnie hitlerowskie. Powstała idea stworzenia ustawy,

Myślenie przyszłością

Rzeczywistość. Tu i teraz. W rodzinie, regionie, państwie. W cywilizacji. Mamy do dyspozycji pulę czasu, który nie jest z gumy i nie da się rozciągnąć. Jest obiektywną miarą, w której żyjemy i działamy. Czas upływa. Musimy nim rozsądnie zarządzać. Trzeba

Top