Yearly Archives: 2018

Smogowy wyrok

Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie odpuścił. Zanieczyszczenie powietrza. Oceniono lata 2007-2015. Regularnie, od wielu lat, w Polsce nie są przestrzegane normy jakości powietrza przy całkoowitej bezczynności rządu. Skarga została wniesiona w 2016 roku, wyrok zapadł kilka dni temu. Aktualnie niewiele się

Posted in Uncategorized

Reprywatyzacyjna iluzja

Wydawało się, że niemożliwe staje się realne. Pojawiła się nadzieja na zakończenie okresu dzikiej reprywatyzacji wyniszczającej zarówno państwo, jak i obywateli. W październiku 2017 roku powstał projekt ustawy, która miała obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Zapowiadano pilne jej uchwalenie.

Posted in Uncategorized

Przestrzeń życia

Zamiary. Plany. Nadzieje. Potem ich weryfikacja. Coś się wydarza. Niechcianego, tu i teraz nieoczekiwanego. To „coś” gwałtownie zmienia narrację rzeczywistości. Piękno otoczenia, odpoczynek i nowe wrażenia zostają zawieszone. Smutek, żal, swoiste poczucie winy. Jest się tutaj – daleko od właściwego

Posted in Uncategorized

Przed wyjazdem

Dopada potrzeba. Sygnalizowana od dłuższego czasu. Tłumiona, odwlekana, racjonalizowana. Nie teraz, później, kiedy indziej. Aż w końcu potrzeba wymusiła. Trzeba zostawić wszystko i wyjechać. Jak najszybciej, chociaż „na krótko”. Jeszcze tylko decyzja „gdzie”. Zwiedzanie czy leżenie. W ciepełku czy raczej

Posted in Uncategorized

Zakałapućkani

Stare pojęcie, ale nieźle oddaje polskie powikłania w międzynarodowej rzeczywistości. Parlamentarny, ustawowy super expres doprowadził do awantury z tradycyjnymi sojusznikami Polski. Teraz trzeba będzie odkręcać. Zainteresowani nie odpuszczą. Mają własną interpretację zdarzeń, o które dopomina się Polska. Narracje są odmienne.

Posted in Uncategorized

Podpisana i przesłana

Modyfikacja ustawy o IPN. Kontrowersyjna. Wywołała liczne protesty międzynarodowe, głównie izraelskie, amerykańskie i ukraińskie. Odległa historia, ale i współczesne reperkusje. Często pojawiały i pojawiają się określenia, sformułowania, tezy o współodpowiedzialności Polski i Polaków za zbrodnie hitlerowskie. Powstała idea stworzenia ustawy,

Posted in Uncategorized

Myślenie przyszłością

Rzeczywistość. Tu i teraz. W rodzinie, regionie, państwie. W cywilizacji. Mamy do dyspozycji pulę czasu, który nie jest z gumy i nie da się rozciągnąć. Jest obiektywną miarą, w której żyjemy i działamy. Czas upływa. Musimy nim rozsądnie zarządzać. Trzeba

Posted in Uncategorized

Wyniki gospodarcze 2017

Dane GUS: wzrost PKB rok do roku o 4,6%. Dla porównania średnia dla UE – 2,5%. Cieszy także niski poziom bezrobocia i uszczelnianie systemu podatkowego. Osiągnęliśmy w 2017 roku w sumie pozytywny wynik gospodarczy. Trzeba jednak pamiętać o czynnikach, które

Posted in Uncategorized

Świat przyszłości

Można snuć odległe wizje. Realniejsze, a przez to ciekawsze, jest najbliższe dziesięć lat. Tempo zmian w zakresie innowacji technologicznych ma swoje konsekwencje dla egzystencji jednostek i kształtu ludzkości. Jakie komponenty technologicznych przemian cywilizacyjnych będą decydujące? Nadal internet i jego konsekwencje.

Posted in Uncategorized

Geny i genomy

Gen – to najprościej jednostka dziedziczenia. Zazwyczaj jest to odcinek DNA kodujący białko. Genom – to pełny zestaw informacji genetycznej danego organizmu. Ostatnie lata, poczynając od 2010 roku, to czas przyśpieszenia w badaniach genetycznych. Wynaleziono nowe metody edycji DNA i

Posted in Uncategorized