Month: January 2015

Koszt władzy

Władza jest kośćcem państwa. Musi kosztować. Zawsze tak było. Może jednak być efektywna, przysparzać korzyści, lub nieefektywna, trwonić dorobek wspólnoty. Podwyższony koszt funkcjonowania władzy jest zasadny, o ile przysparza zdecydowanie więcej korzyści całości społecznej. Nie wolno tolerować wzrastających kosztów jej

Błędy dezerterskie

Błędy dezerterskie codzienności. Pojawiają się, gdy nie jesteśmy zdecydowani na kierunek działań. Nie wiemy, co robić. Nie podejmujemy decyzji. Odkładamy. Może samo się ułoży. Strach przed konsekwencjami. Nie chcemy, by klamka zapadła. Odkładamy wybory. Nie lubimy decydować. Świadomość potencjalnych następstw

Błędy partykularne

Błędy partykularne codzienności. Wynikające z konkurencji i zaangażowania. Interesy osobiste zderzają się z otoczeniem. Potrzeby – z barierami ich zaspokojenia. Interesy jednostki, ściśle powiązane z potrzebami różnej natury, konkurują na rynku. Realizowane są działania i współdziałania nastawione na pozytywny efekt,

Błędy proste

Błędy proste codzienności. Indywidualne, osobiste decyzje. Staramy się, jak możemy, ale nie wychodzi. Nie wszystko możemy wiedzieć, nie wszystko przewidzieć. Dużo spraw, szybkie tempo życia. Popełniamy proste błędy. Są nieuchronne. Jedne przypadkowe, inne z powodu złych, niekiedy pośpiesznych decyzji. Jeśli

Omdlenia

Miejsce: Teatr Polonia. Reżyseria Jandy. Benefis Stuhra. Współudział aktorski Jandy. Praźródło: Czechow. Trzy części. Trzy opowiadania. Troje aktorów. Trzy wcielenia. 32 omdlenia. Zabawne, urokliwe, groźne, sceniczne, osobiste – jakie kto chce. Nie tylko na scenie. Kto chce – omdlewa. Dobre

Polin

Po hebrajsku Polska. Niegdyś ziemia obiecana narodu wędrującego, poszukującego swojego miejsca na ziemi. Związki z krajem nad Wisłą szacuje się na 1000 lat. Rozmaite były koleje losu. Zróżnicowane relacje. Odmienne tradycje, wiara i kultura. Wspólny jednak Stary Testament, Tora –

Socjalistyczny węgiel

Socjalizm teoretyczny ma wiele wersji. Licznych duchowych ojców. Socjalizm praktyczny zakładał równych i równiejszych, zwykłych obywateli i tych, którym się należy. Odmienność losu ludzkiego zależała od posiadanych przywilejów. Zwykli wrzucają do wspólnego worka dziesięć groszy, wyciągają jeden. Uprzywilejowani wrzucają jeden

Frank uwolniony

Bank Centralny Szwajcarii przemyślał swoją politykę pieniężną i podjął decyzję. Po okresie trzech i pół roku stabilizacji kursu Franka wobec Euro zrezygnował z tego standardu. Nie ma sztywnej relacji. Bank może reagować na rynku, ale kiedy i w jakim zakresie

Dzikie historie

To nie o naszym kochanym kraju. Przerwa. Niech trochę wody w Wiśle upłynie. A nóż trochę mądrości na ludzi spłynie. Jak trudno, to trzeba się nieco od rzeczywistości oderwać. Uciec, skorzystać z wyobraźni. Tym razem o człowieku jako takim. O

Rządowy węgiel

Rząd negocjuje. Załoga strajkuje. Konflikt coraz szerszy. Problemy stare. Koszt ogromny. Ponad 170 mld różnego rodzaju dopłat do sektora górnictwa i produkcji energii elektrycznej z węgla to efekt za lata 1990-2012. Okazuje się, że to mało. Im dalej, tym gorzej.

Top