Month: May 2023

Targanie za włosy

Było miło, ale się skończyło. Jeśli nawet trafne było przekonanie, że budowanie dwupartyjnego systemu politycznego nastąpiło w efekcie świadomego postanowienia i uzgodnienia, to aktualnie coś chrupnęło. Nigdy się nie zdarzyło, by zwycięzcy po wygranych wyborach “na poważnie” dobierali się do

Dziesięć lat

Czas szybko przemija. Minęło dziesięć lat, od kiedy prowadzona jest ta strona. To jest 1370 wpis. Wszystko zaczęło się po majówce w 2013 roku. Motywacje zawarte w “Zaczynam” wydają się w pełni aktualne. Gdybym teraz rozpoczynał aktywność w sieci, nic

Rekonstrukcja strategii

Dotychczasowa strategia funkcjonowania państwa budzi bardzo poważne wątpliwości. Przejadanie przyszłości, łatanie rzeczywistości, rzucanie słów na wiatr /krótka pamięć, nie wywiązywanie się ze zobowiązań/ to nie są czynniki sprzyjające najważniejszym wyzwaniom współczesności. Konieczne jest zrewidowanie, zrekonstruowanie strategicznych celów na podstawie rzeczywistych

Pamięć i niepamięć

Pamiętamy o kimś, o czymś, albo nie. Może także wystąpić brak pamięci. Rzeczywisty, albo udawany. Jeśli nam wygodniej, powiadamy, że brakuje nam pamięci. Nie pamiętam występuje często zamiast nie wiem. Według indywidualnego życzenia i występujących preferencji. Pamięć i niepamięć może

Przejadanie i łatanie

Przejadanie i łatanie to dwie strony tego samego medalu. Jeżeli wybierzemy przejadanie przyszłości, czyli bezrefleksyjne zbieranie pieniędzy rozrzucanych “z helikoptera”, to nie wolno nam się dziwić, że rzeczywistość mamy połataną, z trudem zacerowaną, nie nadążającą za postępem cywilizacyjnym i potrzebami

Łatanie rzeczywistości

Często mamy pretensje do nieefektywnych, głupich działań wobec przyszłości. Ale trzeba przyglądać się rzeczywistości, co się z nią dzieje ‘tu i teraz”. Racjonalne przedsięwzięcia, czy raczej “mocno podejrzane”, podejmowane z intencjami realizowania jakichś partykularnych interesów. Głupie aktywności powodują marne efekty,

Przejadanie przyszłości

Odwieczny dylemat – konsumpcja czy oszczędności. W każdej możliwej skali. Na poziomie jednostki, rodziny lub państwa, jako organizacji całego społeczeństwa. Ile na dzisiaj, ile na jutro, a ile z myślą o przyszłości nas samych, naszych dzieci czy wnucząt. Spożyć, zaspokoić

Koszmar NBP

Niewiarygodne. Koszmarne. NBP z niezależnej, super ważnej instytucji państwa przemienił się w propagandową tubę partyjno-rządową. Symptomy, wiele symptomów głupiej propagandy trafiało się już wcześniej. Ale zawiesić gigantyczny baner na budynku Banku Centralnego o tak jawnie i bezwstydnie propagandowej treści…. To

Osiemset plus opozycji

Rolą opozycji jest krytyka rządzących. Tymczasem pojawiła się oferta wspólnej akcji polegającej na wdrożeniu osiemset plus już od 1 czerwca 2023 roku. Zadziwiające. Chyba w myśl idei: kto szybko daje, ten dwa razy daje. Czy nie pojawiła się wśród pomysłodawców

Osiemset plus

Wybory coraz bliżej. Nadszedł moment, w którym padają z różnych stron niekiedy zadziwiające propozycje mające na celu pozyskanie wyborców. Najnowsza, oficjalna propozycja – to osiemset zamiast pięćset. Dodatkowy koszt dla budżetu państwa w okolicach 25 mld zł. W sumie z

Top