Month: July 2016

Zdrowie po nowemu

Bardzo ogólny zarys reformy służby zdrowia. Najbardziej narzucająca się zmiana: likwidacja NFZ. Powstanie Państwowy Fundusz Celowy „Zdrowie”. Jedna instytucja w miejsce innej. Pewnie z intencją usprawnienia działania i poprawy możliwości leczenia chorób przez obywateli. Państwo usprawni, co źle funkcjonuje. Poprawi

Emerytury po staremu

Rada Ministrów przyjęła do realizacji projekt ustawy przygotowany przez Prezydenta dotyczący przywrócenia wieku emerytalnego 65 – 60. W wersji oryginalnej, czyli bez warunków dodatkowych, np. konieczności wykazania się okresem 40 – 35 lat składkowych. Nie ma także słowa o naprawie

Ciągłość polityki

Nowe wybory, nowa władza. Krytyka poprzedników. Liczne albo bardzo radykalne zmiany. Jest jednak obszar wspólnej polityki, gdzie dominuje ciągłość. Niezależnie kto dochodzi do władzy, robi to samo. Ręka w rękę. Bez zakłóceń. Jakby się wszyscy umówili. Ten obszar polityki dotyczy

Wycofanie podwyżki

Polityka bywa dynamiczna. Parę dni temu – podwyżka. Super projekt, uzasadnienie. Nieco później odwołanie pierwotnego planu. Chwila później – obniżona podwyżka, zmodyfikowany projekt. Kilka godzin, po południu – nieaktualne, wycofana wcześniej już obniżona podwyżka. Trzy dni, trzy decyzje, trzy korowody.

Obniżka podwyżki

Najwyżej postawione osoby publiczne postanowiły zadbać o swoje dochody. Nowy projekt już w Sejmie. Przesłanka: dotychczasowe zarobki są za niskie. Nie można związać „końca z końcem”. Pierwotnie propozycja podwyżki uwzględniała możliwość corocznych weryfikacji, co dawało szanse ustawicznego ich wzrostu. Zastosowane

Windows 10

Zmiany. Teoretyczne – warto coś zmienić, unowocześnić, nie zostawać w tyle a może i wyprzedzić. Być „trendy”. Postulujemy i nie wykonujemy. Wystarcza nam deklaracja chęci zmiany. Bywa, że żyjemy dzięki głoszeniu konieczności rekonstrukcji rzeczywistości. Gardłujemy jak najęci. Przedstawiamy idee, optujemy

Niespokojne czasy

Można powiedzieć: zawsze są konflikty, starcia, niepokoje. Ludzka rzeczywistość jest ufundowana na sprzecznościach i nierównościach kulturowych, religijnych, społecznych, majątkowych, dochodowych i pewnie wielu innych. Rozbieżności interesów i wyznawanych wartości doprowadzają do napięć, starć i wojen. Ich zakres bywa globalny, regionalny

Śmietnik motoryzacyjny

Państwa prowadzą wiele polityk. Taka jest ich natura, powołanie, rola. Krajowej polityce zazwyczaj podlega także motoryzacja. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli, stan środowiska naturalnego, rozwój technologii. Polska sprawia wrażenie, jakby od lat nie prowadzono jakiejkolwiek polityki motoryzacyjnej. Trudno

Państwowe rozdawnictwo

Władza, jaka by nie była, lubi przejawiać troskę o obywateli. Przekonywać, że dba o ich interesy i że z nikim ludziom nie będzie tak dobrze. Są jednak granice tej „troski”. Jeżeli nie ma realnych, wypracowanych środków, polityka społeczna zamienia się

Podatek handlowy

Uchwalono nowy podatek. Pierwotnie pomyślany był jako danina od supermarketów i wielkich powierzchni handlowych. Miały go płacić wielkie przedsiębiorstwa, przede wszystkim z kapitałem zagranicznym, unikające płacenia podatku dochodowego. Z czasem został inaczej pomyślany i przekształcony. Danina na rzecz państwa będzie

Top