Monthly Archives: January 2014

Upośledzenie płacowe

           Wielu obywateli w wieku produkcyjnym nie jest w stanie sama się utrzymać. Aby przeżyć, potrzebują pomocy. Inni zarabiają aby przeżyć, ale ich zarobki wystarczają na absolutne minimum. Nie są w stanie zaspokoić potrzeb, które dla większości są podstawowe –

Posted in Uncategorized

Debata obywatelska

Rodzaj debaty publicznej, w ramach której dominuje wewnętrzna komunikacja pomiędzy ludźmi. Obejmuje rozmaite zbiorowości społeczne. Relacje sąsiedzkie. Osiedlowe. Lokalne. Dotyczące miejsca zamieszkania. Miejsca pracy. Wydarzeń kulturalnych. Odbioru sztuki. Problemów urbanistycznych. Efektywności wymiaru sprawiedliwości. Zabezpieczeń emerytalnych. Funkcjonowania służby zdrowia. Zjawiska korupcji.

Posted in Uncategorized

Debata polityczna

Określony rodzaj debaty publicznej zdominowany wzajemnymi relacjami polityków i struktur politycznych, zarówno na poziomie władzy, jak i opozycji. W swojej skrajnej postaci przedstawia się w postaci wewnętrznej komunikacji świata polityki zorientowanej na utrwalenie w nim osobistej pozycji. Oczywiście we własnym

Posted in Uncategorized

Debata publiczna

Odbywa się co najmniej w trzech wymiarach: władza – obywatele, obywatele – obywatele oraz władza – władza. Najważniejszy jest pierwszy z wymienionych wymiarów wzajemnej komunikacji, czyli dogadywania się. Obywatele powołują władzę, a ta relacjonuje, w jaki sposób wykonuje wobec nich

Posted in Uncategorized

Strateg

Polskie korzenie. Przed drugą wojną światową, jako dziecko, wyemigrował z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Skończył Harvard. W 1976r zostaje Doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego. Staje się jedną z najważniejszych postaci kreujących politykę zagraniczną USA. Przyczynia się do realizacji kilku przełomów w

Posted in Uncategorized

Niemen

    Rocznica. Odszedł 10 lat temu. Postać absolutnie kultowa. Lączy generacje. Starszych i młodszych. Polska miała szczęście. Udało się Jego rodzinie w ostatniej turze repatriacji przemieścić w granice powojennej Polski. Czesław, wówczas Wydrzycki,  urodził się w miejscowości Wasiliszki, w dawnym

Posted in Uncategorized

Wilk z Wall Street

Pieniądz. Magiczny urok. Jak go zarobić?  Dużo. Szybko. Jak z niego korzystać? Jak sobie wedle upodobań pożyć? W Ameryce. W kraju nieograniczonych możliwości. Bohater, Jordan Belford, to przykład swoistego sposobu realizacji „amerykańskiego snu”. Zawodowego i nie tylko. Startuje od zera.

Posted in Uncategorized

Zwrot miliarda

Dokładnie 989 milionów. Po uwzględnieniu waloryzacji i odsetek. Z budżetu państwa, czyli z naszych pieniędzy. Otóż pracujący emeryci musieli do końca września 2011 r odejść z pracy. W przeciwnym razie ZUS zawieszał emeryturę. Co ciekawe, resort pracy dwa lata wcześniej

Posted in Uncategorized

Orkiestra

Ciągle gra. Zbiera fundusze. Pomaga potrzebującym. Wskazuje na ogromne potrzeby oraz obszary zaniedbań państwa. Łata dziury. Wyzwala szlachetne odruchy w społeczeństwie. Uczy wrażliwości i solidaryzmu. Wspólnego działania. Uruchamia pokłady zrozumienia wobec nieszczęść ludzkich. Wielka, powszechna akcja. Uświadamia o skali niezbędnych

Posted in Uncategorized

Alkomaty

Problem społeczno-kulturowy jest. Tragiczna sprawa. Jeździ się w Polsce po spożyciu. Następstwa okropne. Oczywiście warto dyskutować i poprawiać prawodawstwo. Dyskutować. Poprawiać. Karać. Wychowywać. Pouczać. Natomiast deklarowanie konieczności posiadania alkomatu w ograniczeniu jedynie do każdego samochodu to zwyczajny błąd. Oczywiście, jeśli

Posted in Uncategorized