Month: June 2013

OFE propozycje

Punkt wyjścia: trzy oficjalne warianty. Rząd wybierze. W jakimś czasie. Po dyskusji. Punkt dojścia: koniec reformy z 1999r. W międzyczasie odbędzie się coś na kształt debaty publicznej. Odbijanie piłeczki. Oskarżenia. Pomówienia. Niewiele merytorycznych argumentów. Brak wizji. Jak zwykle. Nie ma

Światowe finanse

Waluty wymienialne. Waluty niewymienialne. Pieniądz międzynarodowy. Pieniądz krajowy. Światowy pieniądz rozliczeniowy. Kryterium: konwencja. Umowa. Tak ustalono i funkcjonuje. Brak odniesienia do trwałej wartości, podstawy, jaką przez wiele lat było złoto. Okazuje się, że pieniądze można dodrukować. Wyemitować. Wykreować. Sfera finansów

Regulacje finansowe

Wszystko dozwolone. Bez ograniczeń.  Dla systemu bankowego. Dla pośredników. Dla parabanków. Dla wszystkich. Bez ograniczeń. Bez limitów. Bez zakazów i nakazów. Chcesz, to kupujesz. Tracisz albo zyskujesz. Pełne ryzyko. Dowolne lewarowanie. System finansowy jak kasyno. Albo loteria. Wolność wyboru. Pięknie

Bańki spekulacyjne

Napompowanie ceny produktu. Odrealniona rzeczywistość. Upowszechniona fikcja. Efekt owczego pędu bądź wyrachowanej spekulacji. Rzeczywistość współczesnego świata. Zasadnicza rozbieżność między wielkością wykreowanych środków finansowych a wolumenem dóbr materialnych i usług  liczonych wzrostem PKB. Niewspółmierne rozrastanie się masy pieniądza „bez pokrycia” tworzy

Produkty finansowe

Aktualny stan – istnienie zróżnicowanej gamy produktów finansowych. O różnym stopniu rentowności i ryzyka. Naturalnych, ułatwiających życie oraz typowo spekulacyjnych, rodem z kasyna. W miarę dopływu do systemu finansowego coraz większego wolumenu taniego pieniądza umacnia się tendencja poszukiwania wyższej opłacalności.

Zrzuta

Inaczej składka. Pieniężna. Reakcja polityków na wyrok sądowy i jego finansowe następstwa. Środowiskowa solidarność polegająca na koleżeńskiej pomocy skazanemu w sytuacji konieczności uregulowania przez niego zobowiązań finansowych. Wynika zapewne z określonych przesłanek, do których można zaliczyć: Lojalność polityków. Wobec społeczeństwa?

Polityka

Działania w interesie obywateli i zgodnie z ich wolą na rzecz spójności społeczeństwa i państwa. Żeby się nie rozleciało. Nie tylko dziś, ale jutro i pojutrze. Aby zachować to co istotne i sprawdzone. Dla ciągłości. Dla bezpiecznego życia. Dla przyszłych

Administracja

Działalność organizacyjna i zarządzanie państwem. Aparat urzędniczy. Aktywność w skali państwa i samorządu terytorialnego. W służbie obywateli. Opłacana z funduszy publicznych. Mająca na celu organizowanie, regulowanie, koordynowanie i kontrolowanie różnych sfer rzeczywistości. Mająca szerszy bądź węższy zakres kompetencji. Zależnie od

Warszawa Bis

Już o Warszawie wspominałem. Ale planu uzdrowienia nie podałem. Inspiruje samo życie. Normalności spragnione. Trochę pomyślałem. Pospacerowałem. Od innej strony o Warszawie napisałem. Miasto trzeba ograniczyć. Jest za duże. Tyle placów, tyle ulic. Tyle ludzi. Metrem chcą jeździć. Komunikacji pragną.

Warszawa

Sentymentalne i piękne miejsce. Pomimo faktu, że codzienne życie nie jest łatwe. Mieszkam tutaj od urodzenia. Z życzliwą intencją przeprowadzenia niezbędnych zmian kreślę poniższe opinie. 1. Janosikowe. Z racji bycia Stolicą miasto pełni funkcje istotne dla całego kraju. Nie jest

Top