Month: October 2013

Transformacja systemowa

Tadeusz Mazowiecki. Porządny, uczciwy człowiek. Pierwszy premier zmiany systemowej. Jeden z jej kreatorów i symboli. Rząd pod Jego kierownictwem działał w przełomowym dla Polski okresie. Trzeba było podejmować decyzje w bardzo trudnych warunkach. Państwa bankruta, nie realizującego od wielu lat

Grawitacja

Przestrzeń. Barwy. Piękno. Groza. Cisza. Kosmos. Stacje. Satelity. Awarie. Katastrofy. Dramaty. Ludzka wola życia. Walka o przetrwanie. Nieprzewidywalny wszechświat. Twardzi ludzie. Gotowi na wszystko. Nawet na decyzję o własnej śmierci, by dać szansę komuś innemu. Ukazuje rolę indeterminizmu. Przypadkowości. Nieprzewidywalności.

Filharmonia w sieci

Katafalk. Trumna. Połysk marmuru. Chłód. Półmrok. Płonące świece. Kwiaty. Wieńce. Wciągająca pustka. Zapach. Cisza. Nicość. Kres. Odejście. Nieobecność. Niebyt. Tchnienie śmierci. To wszystko słychać. Kaskady dźwięków. Uporządkowane. Oddają klimat i nastrój. Śmierci. Mrocznej. Aktu ostatecznego. Rozstania. Pożegnania. W sumie: uroczystości

Chiny

Dzieje się. Szybciej, niżby ktokolwiek do niedawna sądził. Powrót do znaczenia. 5000 lat cywilizacji. Długotrwała, wielowiekowa dominacja. Znakomite wynalazki. Proch, druk. Jeszcze ok. 200 lat temu niemalże 30% PKB świata wytwarzane przez Chiny. Potem zapaść. Wojny. Nieszczęścia. Upokorzenia. Utrata znaczenia.

Beneficjenci bis

Poza strukturami rządowo – samorządowymi i sektorem publicznym lokują się pozostali beneficjenci danego politycznego status quo. Kto to jest? Beneficjenci biznesowi. Wszyscy ci, którzy zawdzięczają swój ekonomiczny sukces związkom i powiązaniom z władzą. Łatwiej o korzystne zlecenia, większa szansa na

Beneficjenci władzy

System demokratyczny charakteryzuje się tym, że jest władza i opozycja. Opozycja parlamentarna i poza parlamentarna. Parlamentarna – z instytucjonalnymi możliwościami wpływu na funkcjonowanie państwa. Poza parlamentarna – oczekująca, próbująca zaistnieć w codzienności, wyrażając interesy niezadowolonych, niezainteresowanych, nieuczestniczących, obojętnych, wykluczonych. Są

Więź społeczna

Sieć wzajemnych relacji łączących jednostki w rozmaite zbiorowości społeczne. Elementy o różnym stopniu złożoności. Ogół stosunków, połączeń, zależności, instytucji i środków kontroli społecznej spajających ludzi w zbiorowości. Na więź społeczną składają się wzajemne styczności /przestrzenne, psychiczne, społeczne/, wzajemne oddziaływania, wzory

Leasing

Ważna instytucja finansowa. Używanie środka trwałego bez przeniesienia prawa własności. Definicyjnie – to lease – używać. Nie muszę mieć. Wystarczy, że używam. Mogę nie posiadać żadnych środków trwałych, elementów wyposażenia, a z sukcesem prowadzić biznes. Instytucja przydatna przy rozkręceniu i

Referendum wnioski

Optymizm polityków. Wszyscy się cieszą. Ogłaszają sukces. Tyle radości. Każdy coś wieszczy. Przekonuje. Tryumfuje. Byle na plan pierwszy. Co wypowiedź, to racja. Głos najważniejszy. Plan zwycięski. Letarg demokracji. Obywatele poszli i nie poszli. Wielu zabrakło. Liczni nigdy nie chodzą. Machają

Czas

Ucieka. Pędzi jak zwariowany. Nie sposób go dogonić. Ciągle za mało. Deficyt. Pośpiech. Spóźniamy się. Nie nadążamy. Za dużo możliwości spędzenia czasu. Co wybrać. Każda decyzja o czymś przesądza. Chyba, że jest świat równoległy. Wybieramy jednocześnie A i B, a

Top