Month: October 2014

Oszczędzanie

Ostatni dzień października – światowy dzień oszczędzania. Ma długą, bo 90-letnią tradycję. Idea wywodzi się z aktywności banków, ale ma zdecydowanie szersze znaczenie. Oszczędzanie to odłożona konsumpcja. Oszczędzasz, to nie wydajesz, nie konsumujesz. Nie ma konsumpcji, to nie ma produkcji.

Polityka imigracyjna

Politycy uchwycili ważny problem. Ponieważ Polsce grozi katastrofa demograficzna, należy uzupełnić liczbę ludności. Pomimo ogromnych sukcesów gospodarczych i społecznych nie udaje się jednak nie tylko cofnąć, ale również wyhamować fali emigracji. Jakoś Polacy w obliczu kryzysu na zachodzie Europy nie

Pokusy polityków

Pokusa jako taka zdaje się być immanentną cechą człowieka. Doznanie przyjemności, realizacja zamierzenia, chęć osiągnięcia czegoś – zazwyczaj poprzedza pokusa. Sami z siebie bądź inspirowani otoczeniem pragniemy /kogoś – czegoś/ i jesteśmy skłonni podjąć w tym celu stosowne działania. Dla

Logo sprężynka

Postanowiono stworzyć nowe logo Polski. Żeby się jednoznacznie Polska w świecie wyróżniała. Żeby ją z tym czymś identyfikowano. Wprawdzie jest Orzeł w Koronie, jest Flaga Biało-czerwona, ale to zbyteczne. Trzeba to zastąpić. Podobno w imię nowoczesności i z troską o

Zawodząca pamięć

Częsta u polityków. Naopowiada, przykuje uwagę, zbulwersuje. Najpierw jedna wersja, potem druga, a na koniec – nic nie pamięta. Siedem lat w resorcie. Praca widać wykańcza. Amnezja. Demencja. Pomroczność. Jak w takim stanie można było prowadzić politykę zagraniczną? Złośliwi mogą

Polityka węglowa

Ma bardzo długą tradycję. Łączy Polskę socjalistyczną i aktualną. Różnica tkwi w skali wydobycia i liczbie zatrudnionych w sektorze węglowym. Także efektywność pokładów wydobywczych była kiedyś znacznie większa. Z czasem trzeba było sięgać głębiej i głębiej, po coraz mniej wydajne

Polityka zagraniczna

Zorganizowana działalność, umożliwiająca danemu krajowi aktywne uczestnictwo w otoczeniu międzynarodowym. Jest ważnym ogniwem polityki państwa. Rozeznanie w sprawach międzynarodowych pozwala na efektywniejszą politykę wewnętrzną. Najważniejsze – to utrzymanie dobrych relacji z możliwie jak największą liczbą państw. „Tu i teraz” występuje

Relacje międzycywilizacyjne

Dzieje ludzkości to historia cywilizacji. Państwa powstają i znikają, zmieniają się ich granice, upadają rządy, modyfikowane są systemy władzy. Społeczeństwa odnotowują demograficzny wzrost bądź spadek. Dochodzą do stanu zamożności lub popadają w ubóstwo. Wiele się wokół dzieje i zmienia, ale

Powrót emigrantów

Przed wyborami pojawiają się rozmaite propozycje i inicjatywy. Partia koalicyjna współtworząca aktualny rząd wymyśliła sposób na powrót emigrantów do Polski. Oczywiście nie wszystkich, ale tych, którzy są na emigracji co najmniej 3 lata oraz chcą i mogą zainwestować w kraju

Pomoc publiczna

UOKiK opublikował raport dotyczący pomocy publicznej w 2013r. Daje obraz skali ingerencji państwa w procesy rynkowe. Ciekawa lektura w zakresie kierunków redystrybucji dochodu narodowego. Innymi słowy: gdzie kierowane są środki budżetowe, czyli pieniądze obywateli. Analiza tych danych a także powiązanie

Top