Month: May 2021

Bezład podatkowy

System podatkowy od lat czeka na uporządkowanie. Tak jak i system emerytalny. Zamiast ładu, pojawiają się propozycje bezładu. Mąci się, mąci, ale niewiele z tego wynika. Oczywiste, że kwota wolna od podatku jest absurdalnie niska. Także próg podatkowy nie weryfikowany

Kopalnia do zamknięcia

Decyzja TSUE. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu natychmiastowe zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w Turowie, który jest spalany w pobliskiej elektrowni. Czesi mieli dosyć i wystąpili do unijnego sądu o zabezpieczenie swoich praw. Wieloletni spór nie przynosił rezultatów. Czesi uskarżali się

Inny ład

Jasna perspektywa, spójna strategia. Propozycja ładu, w którym wiadomo, o co chodzi. Nie trzeba czekać, aż rządzący się namyślą. Projekt jest dopracowany, jego merytoryczne treści można poddać analizie i krytyce. Znane są najważniejsze szczegóły. Wszystko trzyma się kupy. Przed prezentacją

Polski galimatias

Być może oczekiwania wobec polskiego ładu są wygórowane. Można je życzliwie potraktować jako zapowiedzi przyszłych stanów rzeczy ukonkretnionych ustawami. Tylko że nie widać myśli przewodniej, idei spinającej, podstawowych wyróżników. Być może to kwestia złej redakcji programu. Ale zaprezentowany ład może

Polski ład

Jest. Prezentacja przyszłości wg ekipy rządzącej. Brak wielu danych szczegółowych, dlatego tylko pierwsze refleksje. Po pierwsze – oprawa wizualna i propagandowa. Kiepska. Nowo mowa. Jak ktoś starszy, to pamięta wystąpienia ówczesnych “towarzyszy”. Wszystko jest super, a będzie tak dobrze, że

Polska w Europie

Najważniejsze, że jesteśmy w Europie. Nie tylko geograficznie, ale organizacyjnie, mentalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami całej zbiorowości. Fundusz Odbudowy jest już w naszym zasięgu. Tak wielkich pieniędzy na rekonstrukcję gospodarki już nie będzie. Dlatego potrzebny jest wspólny wysiłek, by

Dzień Europy 2021

9 maj 1950 rok. Deklaracja Schumana, ministra francuskiego rządu. Pięć lat po zakończeniu drugiej wojny światowej. Propozycja powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Od tego zaczęła się europejska integracja. Od załatwienia bardzo ważnych, konkretnych spraw w powojennej rzeczywistości gospodarczej do

Jak ocalić świat

Ludzkość była i jest bardzo pomysłowa. Także w dziele samozniszczenia. Wśród wielu zagrożeń od wielu lat wymienia się klimat. W jakimś zakresie katastrofa jest nieunikniona. im później będzie miało to miejsce, tym lepiej dla nas wszystkich i przyszłego pokolenia. Narobiło

Majówka 2021

Trzy dni. Inne od codzienności. Wiosenne. Zazwyczaj pełne nowych pomysłów, oczekiwanych rzeczywistości, śmiałych planów, wiary i optymizmu. Bardzo często wyjazdowe. Zmiana miejsca, klimatu, otoczenia pozwala na otrząśnięcie się z negatywnych doświadczeń, iluzji czy własnych błędów. Wiosna przynosi ożywienie, nabiera się

Top