Month: March 2017

Sieć szpitali

Organizacja zdrowia w Polsce jest, jaka jest. Każdy potrzebujący odczuwa na własnej skórze. Aktualnie pojawiła się koncepcja kolejnej reformy. Zmiana systemu finansowania. Senat właśnie zatwierdził. Po pierwsze – trzeba załapać się na kryteria, wyznaczone przez centrum decyzyjne. To konieczny warunek

Referendum w Legionowie

Odpowiedź na projekt stworzenia Metropolii Warszawskiej, czyli przyłączenia do istniejącej przestrzeni miejskiej ponad 30 okolicznych gmin. Mieszkańcy Legionowa negatywnie zaopiniowali ten pomysł. Ponad 94% głosów przeciwnych. Referendum ważne – uczestniczyło w nim blisko 47% uprawnionych, czyli więcej, niż minimalny, 30%

Unijna rocznica

60 lat Unii Europejskiej. Zaczęło się od podpisania Traktatów Rzymskich. Jej powstanie wynikło z obawy przed następstwami kolejnego konfliktu europejskiego /12 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej/ oraz z potrzeby praktycznej – utworzenia przestrzeni ekonomicznej zdolnej do konkurencji z globalnymi

Degradacja środowiska

Łatwo popsuć, trudniej naprawić, a jeszcze trudniej przyznać się do błędu. Trzy miesiące minęły od jednomyślnego uchwalenia przez Parlament dziwnego prawa zezwalającego na swobodną rzeź drzew. W międzyczasie wszyscy, nawet wówczas popierający zabójcze dla przyrody przepisy, potwierdzali ich szkodliwy charakter.

Centralne lotnisko

Wizja rozwoju. Nie pierwsza, nie ostatnia. Przesłanki są oczywiste. Trzeba przygotować się do wzrostu zapotrzebowania na usługi lotnicze. Lotnisko Chopina w Warszawie, ze uwagi na lokalizację, nie może się w nieskończoność rozbudowywać. Znajduje się za bardzo „w mieście”. Jednakże w

Dziesięć tysięcy

W przestrzeni publicznej pojawiła się nieskonkretyzowana idea premii w wysokości 10 tys. złotych dla tych, którzy nie przejdą na emeryturę w ustawowym, obniżonym wieku emerytalnym i przepracują dodatkowo dwa lata. Idea przypisywana jest wicepremierowi rządu, który jest jednocześnie ministrem finansów.

Metropolia Warszawska

Pojawił się pomysł powiększenia obszaru Warszawy o ponad 30 gmin. Gdyby zrealizować ten zamysł, Stolica obszarowo byłaby porównywalna z największymi aglomeracjami europejskimi. To wielkie przedsięwzięcie. Czy Warszawa w powiększonym kształcie podoła zadaniu organizacyjnej sprawności? Aktualnie występują liczne mankamenty jej funkcjonowania.

Święto Kobiet

Ponad sto lat tradycji oficjalnych obchodów. Miły, sympatyczny dzień. Jak jest popularny w Polsce, świadczy ogromny popyt na kwiaty obserwowany 8 marca. Kupują praktycznie sami mężczyźni, grzecznie czekający w ogromnych kolejkach. Bez niecierpliwości, ale targani wewnętrznym dylematem doboru odpowiedniego kwiatka.

Mistrzowskie loty

Polacy to indywidualiści. Zdarzają się sukcesy drużynowe, ale to raczej rzadkość. Tymczasem czwórka skoczków osiągnęła sukces zespołowy. Mistrzostwo świata, z dużą przewagą nad konkurencją. Czyli jednak można. Do niedawna jeden wybitny skoczek i kilku niespełnionych. Nowy trener, właściwy impuls i

Wielka kopalnia

Następuje połączenie Polskiej Grupy Górniczej i Katowickiego Holdingu Węglowego. Ma wystartować 1 kwietnia 2017r. Kolejny gigant. Będzie zatrudniać ok. 43 tys. osób. Z tytułu obligacji PGG jest winna bankom 1,2 mld zł. Jednocześnie poszukiwani są inwestorzy, którzy wniosą do nowego,

Top