Monthly Archives: May 2018

Śmierć Stalina

Film. Groteska. Czarny humor. Nie wszędzie dopuszczony na ekrany. Film trzeba traktować z dystansem. Jako makabryczną interpretację skrajnego, wynaturzonego totalitaryzmu. Być może rzeczywistość była jeszcze okrutniejsza. To kwestia znajomości i prawidłowej oceny historii rewolucji październikowej z 1917 roku i jej

Posted in Uncategorized

Konferencja naukowa

Kilka dni temu. Zadziwiająca sytuacja. Prokuratura wysyła policjantów. Tam się może dziać coś okropnego. Idee totalitaryzmu, faszyzmu, rasizmu – może jeszcze coś gorszego…. Podejrzane miejsce – konferencja naukowa Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie. Okazja – dwusetna rocznica urodzin Karola Marksa. Policja

Posted in Uncategorized

Podatek solidarnościowy

Nowy podatek. Z konkretnym przeznaczeniem – fundusz wspierania niepełnosprawnych. Zadziwiająca konstrukcja. Podatki zasilają budżet, a nie konkretną grupę obywateli bądź jakiś wydatkowy cel. Można sobie wyobrazić, że do Sejmu wchodzi kolejna grupa potrzebujących. Moralnie – ok. Wymagają wsparcia. Kolejny podatek

Posted in Uncategorized

Praktyka nowoczesności

Nadążanie za innymi. Wyprzedzanie innych. Presja innowacyjności. Być albo nie być. Ostatni wagonik w pociągu, czy też bliżej lokomotywy? Dziwimy się, że migracja z Polski objęła tak znaczną część populacji młodych ludzi. Także tych bardzo zdolnych i kreatywnych. Ale dlaczego

Posted in Uncategorized

Strategie i pomysły

Wspólne finanse publiczne, wspólny budżet. Nasze pieniądze. Możemy nimi zarządzać lepiej lub gorzej, zarabiać bądź tracić. Efektywność i optymalizacja podejmowanych decyzji. Przez naszych przedstawicieli, w naszym imieniu i na nasz koszt. Może się to odbywać w ramach przemyślanej strategii, uwzględniającej

Posted in Uncategorized

Sandomierz wiosną

Piękno samo w sobie. Historyczne, średniowieczne i renesansowe klimaty. Doskonale zachowane. Naturalna architektura i estetyka czasów minionych. Taki jest Sandomierz 2018 roku. Nie gorszy niż rozsławiony i super modny Kazimierz nad Wisłą. W Sandomierzu nie ma miejsca na nudę. Rynek,

Posted in Uncategorized

Rehabilitacja zdrowia

Trwający protest opiekunów niepełnosprawnych powtórnie zwrócił uwagę na stan usług rehabilitacyjnych w Polsce. Nie jest to jedyna, zaniedbana dziedzina. Potrzeby są ogromne, możliwości – więcej, niż skromne. Każdy, kto podjął próbę skorzystania z usług NFZ wie, jakie to uciążliwe. Okresy

Posted in Uncategorized