Month: July 2015

Brytyjski sprzeciw

Wlk Brytania domaga się weryfikacji dotychczasowych zasad współpracy i dodatkowych gwarancji od UE. W przeciwnym razie grozi możliwością wyjścia ze wspólnoty. Główny problem: powstrzymanie masowej imigracji. Wierzchołkiem góry lodowej są ostatnie, codzienne szturmy imigrantów przez tunel pod kanałem La Manche.

Licytacja wyborcza

Obietnice. Kto „da” więcej. Kto się do czego „zobowiąże”. Nadzieja umiera ostatnia, dlatego wyborcy łudzą się, że mogą „coś” więcej zyskać od jednych, niż od drugich. W rzeczywistości obietnice wyborcze, ich swoista licytacja, to spektakl, który odbywa się cyklicznie raz

Umowy śmieciowe

Inaczej: kontrakty czasowe. Tzw. praca elastyczna. Dla wielu obywateli atrakcyjna. Lepiej mieć jakikolwiek pieniądz, niż nic. Dla  państwa – sytuacja bardzo zła. Powiększająca się luka emerytalna. Pogłębiający się dług publiczny. Brak poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa wśród obywateli. Dla biznesu –

NOWOCZESNEJ gospodarka

Nowa formacja polityczna określa swoją tożsamość ideową. W poprzednim wpisie omówiono pierwszy kierunek programowy – reformę państwa. Teraz czas na gospodarkę. Najpierw diagnoza – jak jest: 1/ Podcinanie skrzydeł przedsiębiorczości, czyli: nieprzejrzysty, skomplikowany i niejasny system podatkowy; niska jakość stosowania

NOWOCZESNEJ państwo

Wybory coraz bliżej. Pojawiają się programy polityczne lub ich zapowiedzi. 18 lipca nowa formacja, funkcjonująca pod nazwą „Nowoczesna”, przedstawiła swoje Kierunki Programowe. Siedem kwestii. Pierwsza z nich – państwo. Najpierw diagnoza. Podstawową przyczyną krytycznie ocenianego stanu rzeczywistości jest sposób działania

Afrykańskie diaspory

Tekst z inspiracji. Komentarz Jinxa na niedawny wpis Afrykańscy przybysze spowodował dodatkowy, poniższy komentarz. Podstawowe pytanie: co robić? Przede wszystkim: to nie jest bezpośrednio polska sprawa. Problem afrykańskich a także azjatyckich przybyszów związany jest bezpośrednio i pośrednio z kolonialną historią

Hybris

Tradycja grecka. Oznacza u rządzących wszechwładną pychę, butę, arogancję. Hybris to deprawacja rządzących, przekonanie, że świat jest ich i od nich zależy. Są jego tożsamością. Zarozumiałość i zaślepienie. Wszystko, co robią, jest najlepsze, bo sami są perfekcyjni. Jestem wielki, oryginalny,

Afrykańscy przybysze

Masowo opuszczają rodzinne strony i szturmują wybrane kraje europejskie. Kierunek oczywisty. Byłe mocarstwa kolonialne i najsilniej rozwinięte kraje o wysokich standardach socjalnych. Polska nie jest ich nadzieją ani marzeniem. Tym niemniej furtka zostaje uchylona. W pierwszej odsłonie – 2000 sympatycznych

Dopalacze

Rok 2010. Władza działa. Hasła. Akcja. Obwieszczony tryumf. Sprawa podobno z sukcesem rozwiązana. Samochwalstwo totalne. Zachwyty klakierów. Rok 2014. Dwa tysiące pięćset odnotowanych zatruć dopalaczami. Rok 2015, koniec maja – dwa tysiące dwieście poszkodowanych. Ostatnio ruszyła lawina. Region za regionem.

Kapitał

Kapitalizm. Kapitał. W bliskim znaczeniu: majątek. Można go zdobyć samemu lub odziedziczony pomnożyć. Bądź roztrwonić. Większość ludzi majątku nie ma. Żyje z dochodu, uzależnionego wielkością produkcji czy skalą świadczonych usług. Z jednej strony – kapitał, majątek, z drugiej – dochód,

Top