NOWOCZESNEJ państwo

Wybory coraz bliżej. Pojawiają się programy polityczne lub ich zapowiedzi. 18 lipca nowa formacja, funkcjonująca pod nazwą „Nowoczesna”, przedstawiła swoje Kierunki Programowe. Siedem kwestii. Pierwsza z nich – państwo. Najpierw diagnoza. Podstawową przyczyną krytycznie ocenianego stanu rzeczywistości jest sposób działania polityki, państwa i administracji. Państwo działa źle i jest nieskuteczne. Za dużo zbyt skomplikowanych przepisów, arogancja i puste obietnice polityków. Głuche, oderwane od ludzi partie. Tchórzliwa polityka. Rząd ogranicza samorząd i aktywność obywateli. Co robić? Jakie są propozycje NOWOCZESNEJ naprawy państwa?  Zapowiadane są zmiany w ustroju i kulturze rządzenia. Częściowe wykorzystanie JOW – wersja niemiecka. Czyli pół na pół. Wybory w jednomandatowych okręgach wyborczych, ale także proporcjonalnie, wg list partyjnych. Tzw. model mieszany. Zmiany w finansowaniu partii politycznych. Likwidacja aktualnego, betonującego systemu. Wprowadzenie zasady ograniczającej w postaci maksymalnie dwóch kadencji, zarówno w skali krajowej jak i samorządowej. Zmniejszenie liczby posłów w Sejmie i likwidacja Senatu. Zapowiadana jest, choć bez szczegółów, głęboka reorganizacja struktur centralnych. Zmiany mają dotyczyć także samorządów. Najważniejsze – to zwiększenie decentralizacji finansów samorządowych oraz zapewnienie im stabilnych źródeł finansowania. Wskazuje się także na konieczność zmniejszenia liczby radnych gmin.

Państwo jest oparte na wartościach. Poprawienie mechanizmów działania państwa w imię racjonalności musi uwzględniać takie wartości, jak: wolny rynek, odpowiedzialność, solidarność społeczna, efektywność i skromność. Idee przyświecające naprawie państwa – wyważone. Szczególnie pozytywnie zostanie odebrana skromność. W warstwie aksjologicznej stanowią uszczegółowienie pięciu głównych wartości przyświecającej powstaniu i działalności NOWOCZESNEJ. Są to idee nowoczesności, wolności, rozwoju, zaangażowania i odpowiedzialności. O ile szczegółowe wartości odnoszące się do reformy państwa nie budzą wątpliwości, to nowoczesność, rozwój, zaangażowanie są zbyt ogólnikowe i pompatyczne. Wolność i odpowiedzialność – to tradycyjne odnośniki, zrozumiałe w kręgu cywilizacji Zachodu.

P.S. Poza reformą państwa „Kierunki programowe” zawierają także omówienie najważniejszych przesłanek postrzegania problemów gospodarki, kultury, edukacji, ochrony zdrowia, polityki społecznej i miejsca Polski w świecie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*