Umowy śmieciowe

Inaczej: kontrakty czasowe. Tzw. praca elastyczna. Dla wielu obywateli atrakcyjna. Lepiej mieć jakikolwiek pieniądz, niż nic. Dla  państwa – sytuacja bardzo zła. Powiększająca się luka emerytalna. Pogłębiający się dług publiczny. Brak poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa wśród obywateli. Dla biznesu – same plusy. Niskie koszty pracy, szybka rotacja kadr, niewielkie ryzyko zatrudnienia. Przez wiele ostatnich lat umowy śmieciowe, w ozdobnej formule pracy elastycznej, traktowane były przez rząd jako znakomite narzędzie pobudzania wzrostu gospodarczego i przeciwdziałania kryzysowi. Zdecydowanie inne zdanie mają różne organizacje i instytucje światowe, także UE czy OECD. Wypominają Polsce, że istniejący stan zahacza o patologię. Jaka jest skala tego zjawiska? Według danych w 2014r odsetek osób pracujących na umowy czasowe w relacji do wszystkich pracujących w Polsce to 28,4% przy średniej 11,1% dla 34 uprzemysłowionych krajów OECD. Dużo więcej, niż w Hiszpanii – 24%, w Portugalii – 21, 5%, czy Włoszech – 13,6%. Dalekie od przyjęcia „polskiego modelu” są kraje „na dorobku” – takie jak Słowacja – 8,9%, Czechy -10,2% czy Węgry – 10,8%. Jakoś nie wzorujemy się na Australii – 5,6%, Wlk. Brytanii – 6,4%, Danii – 8,5% czy Belgii – 8,7%. Idziemy jakby własną, oryginalną drogą zbliżoną do przodującego „jeszcze” w tej niechlubnej statystyce  Chile – 29,7%. W innym jednak porównaniu już zdecydowanie przewyższamy ten kraj. Odsetek młodych /15-24 lata/ zatrudnionych na umowy czasowe w relacji do wszystkich zatrudnionych w tej grupie wiekowej. Chile – 45, 6%, Polska – 71,2%, przy średniej dla OECD – 24,1%. Dla Estonii – 11,2%, Węgier – 25,3%, Czech – 32,4% a nawet Grecji – 29,4% jest to polityka niedopuszczalna. Polska to prawdziwa ekstraklasa światowa. W każdej tego rodzaju konkurencji. Chciałoby się powiedzieć: autorzy tego „osiągnięcia” na podium wystąp! W ciągu ostatnich lat nikt w rządzie nie dostrzegał w tej sytuacji niczego złego. Dlatego zapowiedź, że po wyborach parlamentarnych trzeba będzie coś z tym zrobić, nie tylko nie budzi zaufania, ale po prostu wywołuje gorzki śmiech.

P.S. Patrz wcześniejsze wpisy: Praca elastyczna, Zróżnicowania płacowe, Kwota wolna, Upośledzenie płacowe, Rozwarstwienie społeczne, Rodzinna bieda, Płacowe różnice, Konkurencja płacowa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*