Month: June 2013

Krytyka

Jako sposób opisu i interpretacji rzeczywistości. Dostarcza informacji i ukazuje obszary bezpośrednio nie jawne. Stanowi aktywną narrację różnych sfer aktywności jednostki i społeczeństwa. Analizuje proponowane i stosowane procedury zmian w relacji do istniejącego. Sprzyja tendencjom innowacyjnym oraz stanowi kryterium ich

Mistyfikacje

Fikcja w miejsce rzeczywistości. Fałsz zamiast prawdy. Ukrycie intencji za zasłoną. Zamierzenia, przedsięwzięcia, realizacje mające na celu osiągnięcie pożądanego stanu rzeczy dzięki wykorzystaniu niekonwencjonalnego zestawu narzędzi oddziaływania. Najważniejsze z nich to: Udawanie. Zmyślenia. Kreowanie fałszywych sytuacji. Zamiany znaczeń. Wprowadzanie w

Reformy

Reformy prawdziwe. Działania przynoszące pożądane zmiany rozmaitych sfer rzeczywistości. Podnoszą efektywność. Modyfikują struktury. Wprowadzają innowacje. Przezwyciężają stany kryzysowe. Poprawiają jakość życia. Przyczyniają się do zwiększenia poziomu szczęścia i zadowolenia człowieka. Upraszczają rzeczywistość bądź rozwiązują konkretne jej problemy. Powodują, że jest

Bezrobocie

Zjawisko pogłębionej nierównowagi na rynku pracy. Istnieją wolne zasoby pracy, które nie znajdują możliwości zatrudnienia. O ile prawdą jest, że praca jest źródłem bogactwa narodów, to społeczeństwa charakteryzujące się wysokim poziomem bezrobocia mają mniejszą szansę generowania wartości dodanej. Polska z

Top