Monthly Archives: June 2013

Krytyka

Jako sposób opisu i interpretacji rzeczywistości. Dostarcza informacji i ukazuje obszary bezpośrednio nie jawne. Stanowi aktywną narrację różnych sfer aktywności jednostki i społeczeństwa. Analizuje proponowane i stosowane procedury zmian w relacji do istniejącego. Sprzyja tendencjom innowacyjnym oraz stanowi kryterium ich

Posted in Uncategorized

Mistyfikacje

Fikcja w miejsce rzeczywistości. Fałsz zamiast prawdy. Ukrycie intencji za zasłoną. Zamierzenia, przedsięwzięcia, realizacje mające na celu osiągnięcie pożądanego stanu rzeczy dzięki wykorzystaniu niekonwencjonalnego zestawu narzędzi oddziaływania. Najważniejsze z nich to: Udawanie. Zmyślenia. Kreowanie fałszywych sytuacji. Zamiany znaczeń. Wprowadzanie w

Posted in Uncategorized

Reformy

Reformy prawdziwe. Działania przynoszące pożądane zmiany rozmaitych sfer rzeczywistości. Podnoszą efektywność. Modyfikują struktury. Wprowadzają innowacje. Przezwyciężają stany kryzysowe. Poprawiają jakość życia. Przyczyniają się do zwiększenia poziomu szczęścia i zadowolenia człowieka. Upraszczają rzeczywistość bądź rozwiązują konkretne jej problemy. Powodują, że jest

Posted in Uncategorized

Bezrobocie

Zjawisko pogłębionej nierównowagi na rynku pracy. Istnieją wolne zasoby pracy, które nie znajdują możliwości zatrudnienia. O ile prawdą jest, że praca jest źródłem bogactwa narodów, to społeczeństwa charakteryzujące się wysokim poziomem bezrobocia mają mniejszą szansę generowania wartości dodanej. Polska z

Posted in Uncategorized