Emeryci 2017

Uzbierało się ponad 9 mln. Dominują emeryci i renciści z systemu ZUS – ok. 7 mln 700 tys. Emerytury i renty rolnicze obejmują ok. 1,2 mln osób. Prawie 300 tys. osób pobiera emerytury resortowe. Ok. 200 tys. – to świadczenia górnicze. Rok 2017 jest rekordowy pod względem liczby aktywnych zawodowo emerytów. Według danych ZUS 0k. 453 tys. emerytów pracuje na etat, a 235,7 tys. to samozatrudniennie lub umowa zlecenia. W samym 2017 roku przyrost pracujących emerytów sięgnął 93,5 tys. osób. Średni wiek uzyskania świadczenia z ZUS wynosi 59 lat, w przypadku emerytów z MON, MSW i MS – ok. 48 lat. Z kolei co czwarty emeryt – górnik nie ukończył 56 roku życia, a jedynie 37% ma więcej, niż 65 lat. W sumie emerytury resortowe, rolnicze /KRUS/, nauczycieli i górników to koszt ok. 43 mld zł. Same tylko emerytury resortowe /11,6 mld rocznie/ są wyższe przeciętnie o 60% niż świadczenia wypłacane z ZUS.

Szykują się kolejne zmiany w systemie emerytalnym. W ich ramach wydaje się niezbędne ponowne przemyślenie wieku odchodzenia na emeryturę oraz ujednolicenia całego systemu świadczeń. Od lat jest to temat omijany przez kolejne rządy. Bez zniesienia emerytalnego uprzywilejowania wybranych grup społeczno-zawodowych niewiele da się poprawić. Szczególnie, gdy drastycznie obniżyliśmy wiek upoważniający do przechodzenia na emeryturę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*