Budżet 2018

Elementy charakterystyczne budżetu na 2018 rok: utrzymanie wysokiego poziomu deficytu – 41,5 mld zł ; rekordowy poziom wydatków związanych z polityką społeczną – 75 mld zł /kilka lat temu nie przeznaczano więcej, niż 17-19 mld zł/; dalsze uszczelnianie systemu podatkowego /głównie walka z wyłudzeniami VAT/, co stanowi ważne źródło dopływu dodatkowych środków do budżetu /15-20 mld zł/; umiarkowany poziom inflacji – 2,3%; wzrost PKB na poziomie 3,8%; roczny koszt obsługi zadłużenia – 30,7 mld zł.

Aktualny rząd konsekwentnie realizuje wyborczą zapowiedź – przeciwdziałanie wyłudzeniom podatkowym na wielką skalę. Brak przyzwolenia na okradanie obywateli /budżetu państwa/ to już nie tylko obietnica. Jednocześnie trzeba podkreślić, że już osiem z państw europejskich może pochwalić się osiągnięciem nadwyżki budżetowej. Polska ustawicznie zadłuża się. Czy jest kryzys, czy dobra koniunktura gospodarcza – ciągle brakuje. „Od zawsze” pożyczamy. Apetyty wydatkowe są ciągle większe, niż realne możliwości. Jeżeli tempo wzrostu gospodarczego oscyluje wokół 4% PKB, to „jakoś” się wszystko „spina”. Gorzej, jak przyjdą trudne czasy i politycy będą musieli dokonać koniecznego wyboru – komu zabrać /uszczuplić transfery/. Może nie być przyjemnie.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*