Świat przyszłości

Można snuć odległe wizje. Realniejsze, a przez to ciekawsze, jest najbliższe dziesięć lat. Tempo zmian w zakresie innowacji technologicznych ma swoje konsekwencje dla egzystencji jednostek i kształtu ludzkości. Jakie komponenty technologicznych przemian cywilizacyjnych będą decydujące? Nadal internet i jego konsekwencje. Wzajemna, sieciowa, międzyludzka komunikacja. Lawinowo rosnąca liczba danych opisująca funkcjonowanie jednostek w każdym możliwym wymiarze. Internet przedmiotów, czyli umasowienie wskaźników i sensorów, które wysyłają informacje o funkcjonowaniu wszelkich urządzeń wykorzystywanych przez człowieka. Nadajnikiem jest wszystko, co zawiera mikroprocesory i jest połączone z siecią. Oczywiście nie ma ma mowy o rozwoju internetu bez algorytmów. Matematyzacja i informatyzacja rzeczywistości w coraz większym stopniu będzie komponentem ludzkiego życia oraz indywidualnych i zbiorowych wyborów. Algorytm ułatwia bądź utrudnia dostęp, reguluje i weryfikuje. Ułatwia życie, ale i potrafi doprowadzić do zwiększania dystansów społecznych i pogłębiania nierówności. Postępy w dziedzinie informatyki pozwalają na zwiększenie zakresu automatyzacji czynności i rozwoju robotyki. Eliminacja czynności powtarzalnych, najłatwiejszych do zautomatyzowania, doprowadzi do nowej struktury zatrudnienia. Robotyka ułatwia życie, ale i pozbawia pracy. Kolejna sfera innowacji to FinTech. Zastosowania informatyczne w mobilnych finansach. Coraz więcej kupujemy, inwestujemy i rozliczamy się dzięki Internetowi. Dzięki zastosowaniu technologi Blockchain /łańcuch bloków/ upowszechniło się powstawanie kryptowalut. Funkcjonuje ich już ponad 1000, a ich łączna kapitalizacja przekroczyła na przełomie 2017/2018 600 mld USD. Technologia Blockchain jest coraz chętniej wykorzystywana także w innych inicjatywach bankowych i finansowych. Kolejny super ważny aspekt dynamiki badawczej i biznesowej to genomika, ściśle związana z bioinformatyką. Zdrowie i życie ludzkie ściśle korespondują z odkryciami i praktycznymi zastosowaniami medycznymi. Idee transhumanizmu to czysta utopia bez odpowiednich narzędzi, czyli medycznych rozwiązań w zakresie badania genomu ludzkiego i jego modyfikacji. Funkcjonuje pogląd, że jest to nie mniej zyskowny obszar badań i praktyki zastosowań niż Internet. Wiele wskazuje na to, że aktualnie najwięcej do powiedzenia w tym zakresie mają Chiny. Chcą nadgonić „przeoczenie”, czyli zbyt późne dostrzeżenie biznesowych korzyści wygenerowanych w Doinie Krzemowej.

P.S. Interesująca i inspirująca lektura – Świat przyszłości. Autor: Alec Ross /2017/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*