Rynki

Miejsca ustalania ceny produktu w efekcie zderzenia ofert podaży i popytu. Podstawowe regulatory aktywności ekonomicznej. Dawniej rozproszone, doskonale konkurencyjne, czyli w sytuacji, gdy żaden pojedynczy uczestnik nie był w stanie skutecznie oddziaływać na istotne parametry funkcjonowania rynków. Aktualnie – miejsce ścierania się interesów wielkich grup kapitałowych dysponujących ogromnymi zasobami finansowymi. Tu już nie ma miejsca na niewidzialną rękę rynku. Na pierwszym planie występują globalne podmioty dysponujące gigantycznymi środkami, mogące samodzielnie wpływać na warunki gospodarcze oraz sytuację zadłużeniową poszczególnych państw.  Gra przebiega na kilku polach. Pierwsze z nich to konkurencja wewnętrzna, odbywająca się w obszarze danego rynku – finansowego, zadłużeniowego, surowcowego, etc. Drugie obejmuje relacje z klientami, konkurencja dotyczy przejęcia bądź zagospodarowania nowych przestrzeni biznesowych. Trzecie pole to relacje z instytucjami współpracującymi, potencjalnymi dostawcami produktów, logistyki, dystrybucji, finansowania, wsparcia organizacyjnego. Czwarte pole to nowi gracze, potencjalna konkurencja pojawiająca się na antypodach dotychczasowego układu. Nie do końca wiadomo o ich potencjale i praktycznych możliwościach, o strategii i operacyjnej taktyce. Konkurujące ze sobą grupy interesów stykając się na danym rynku kształtują ceny, czyli kluczowe parametry ekonomiczne.

Najważniejsze z rynków – finansowe i surowcowe – regulują i kontrolują rzeczywistość. Zarówno pod względem wyceny aktywów finansowych i surowcowych zaangażowanych podmiotów, jak i stabilności budżetów poszczególnych państw. Rynki regulują, Rynki wyceniają. Rynki zyskują bądź tracą. Rynki to kto? Wielcy, średni i mali. Wygrywający i przegrywający. To wszyscy ci, którzy podejmują decyzje kupna – sprzedaży. W efekcie pojawia się cena rynkowa. Kawy, zboża, ropy, gazu, benzyny, złota, pieniądza, akcji przedsiębiorstw, obligacji państwa, etc. Rynki często bywają współzależne. Straty na jednych rynkach rykoszetem odbijają się na innych. Rynki zachowują funkcję kontrolną. Przede wszystkim wobec swoich klientów, podmiotów zależnych, często dłużników. Im bardziej podmiot uzależniony, tym większe wpływy rynku bądź rynków. Dzięki procesom globalizacji i swobodnemu przepływowi kapitałów możliwa jest interwencja na poziomie przedsiębiorstw, branży, poszczególnych gospodarek bądź państw. Wędrujący pieniądz. Poszukuje przestrzeni dla swojego pomnożenia. Okazji do zysku. Inaczej nie byłby tak atrakcyjny. W swojej wędrówce napotyka na inne pieniądze. Zderza się. Pęcznieje bądź znika. Podlega inflacji bądź deflacji. Niekiedy płonie. Nikną biliony. Jak za dotknięciem różdżki. Jak w kasynie. Rynek dopada jednostki. Przedsiębiorstwa. Branże. Państwo. Bywa bezwzględny. Stawia żądania. Wystawia rachunek. Przejmuje aktywa. Wywiera presję. Narzuca rozwiązania. Jest zorganizowany. Ma instytucje wspomagające. W efekcie ustala. Kontroluje. Wycenia. Optymalizuje. Na rynku są pieniądze. Wielkie pieniądze. Wielka władza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*