Month: July 2013

Absurdy

Zdarzenia, okoliczności, decyzje, myśli odbiegające od przyjętego, dominującego kanonu zachowań, interpretacji, przekonań a także różnorodnych, obowiązujących standardów. Niedorzeczności pojawiające się w codziennych interakcjach społecznych, zachowaniach jednostkowych, decyzjach władzy politycznej, ustawach i przepisach. Absurdy zazwyczaj powodują zadziwienie, konsternację, brak aprobaty, sprzeciw.

Imaginacja

Przeświadczenie, jak urządzony jest świat. Głębia duszy. Wyobraźnia. Narracja osobista. Rozczytanie rzeczywistości poprzez wybrane wartości. Uproszczenie, stereotyp egzystencji. Domniemany parametr zgody powszechnej na interpretację i reinterpretację świata i codzienności. Uwewnętrzniona kulturowa determinanta. Wtopienie się w główny nurt. Zakorzenienie się w

Ryzyko

Pomiędzy stanem pewności a niepewności. Im więcej niepewności, tym większe ryzyko. W grach losowych, w hazardzie, im mniejsza szansa na wygraną, tym większa nagroda. Zazwyczaj jednak cenimy bezpieczeństwo. Wszak to podstawowa potrzeba człowieka. Być może z tego wynika rezerwa wobec

Kryzys

Stan dysfunkcjonalny. Jest gorzej. Dominują złe nastroje. Parametry obiektywne – dane, współczynniki, tendencje oraz odczucia jednostek i grup społecznych wskazują na istotne pogorszenie się sytuacji w porównaniu do analogicznego okresu z przeszłości. Konieczne jest przeciwdziałanie symptomom kryzysu. Ich uporczywe ignorowanie

Pozory

Powierzchniowe stany rzeczy. Ukrywanie istoty. Odwracanie uwagi. Stwarzanie sztucznych sytuacji. Udawanie. Ukrywanie rzeczywistego celu. Działania bezpośrednio nie jawne. Prezentowanie czegoś co nie jest tym, co prezentowane. 1.     Pozory koncepcji. Artykułowanie chaotycznych pomysłów jako zwartych idei. Wielostronna ignorancja. Udawanie, że się

Top