Praktyka innowacyjności

Wszystkie kraje pragną być innowacyjne. Każdy polityk używa tego pojęcia dla podkreślenia swojej nowoczesności. Dla potwierdzenia, że jest w pierwszym szeregu postępu, czyli innowacyjnych zmian. Tym bardziej, że nakłady na B+R stanowią jeden z najważniejszych wskaźników monitorujących realizację strategii Europa 2020. Uśredniony cel dla 28 krajów – to 3% PKB. Zdarza się jednak, że frazesami o innowacyjności gospodarki niektórzy „piekło brukują”. Warto przyjrzeć się statystykom za 2013 rok. Średni poziom nakładów dla UE – 2,02% PKB. Jak to wypada w przypadku Polski? Skromne 0,87%. Nieco gorzej, niż w 2012 roku – 0,90% PKB. Trudno zatem dziwić się, że mamy kłopoty z przyswajaniem najnowszych technologii i ciągle jesteśmy traktowani jako rezerwuar taniej siły roboczej. Kto, oprócz Polski, wlecze się w ogonie? Rumunia – 0,39%, Cypr – 0,48%, Bułgaria – 0,65%, Grecja – 0,78%. To outsiderzy. Kolejna grupa, to kraje odnotowujące wysoki poziom długu publicznego i rozmaitych kłopotów gospodarczych – Hiszpania – 1,24%, Włochy – 1,25%, Portugalia – 1,36%. Niskie nakłady na B+R realizowane są w krajach biednych, zacofanych, zadłużonych. Ogólnie – „z kłopotami”. Trzecia grupa – to kraje, dla których nakłady na B+R stanowią pomost ku wyrwaniu się z kręgu niemożności. Należą do nich: Węgry – 1,41%, Estonia – 1,74%, Czechy –  1,91%. Można całkowicie zasadnie stwierdzić, że realizują strategię rozwojową i odnoszą realne sukcesy. Czwarta grupa to liderzy innowacyjności. To kraje, które na serio postanowiły realizować marsz ku wyzwaniom technologicznym: Finlandia – 3,32%, Szwecja 3,21%, Dania – 3,05%, Niemcy – 2,94%, Austria – 2,81%, Słowenia – 2,59%, Belgia 2,28%, Francja – 2,23%. Polska nie czyni postępów. Osaczona strukturami interesów i realizowanych polityk nie może dotrzeć do XXI wieku. Aż trudno uwierzyć, że można nie rozumieć prostych zależności. Społeczeństwo wiedzy i nowoczesnych technologii nie bierze się z zaklinania rzeczywistości i opowiadania frazesów. Konieczna jest mądra strategia, której elementem jest postawienie na progresywne kierunki rozwoju kraju.

Patrz wpis: Europa 2020, gdzie m.in. zawarte są dane za 2012 rok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*