Światowe długi

Mówi się: świat zadłużony. Bomba zadłużeniowa. Bankructwo Zachodu. Jaki jest rozkład długu publicznego na świecie w relacji do PKB? Jaki jest jego stan w roku 2014 w porównaniu do roku 2009?  Jak to wygląda w Europie, USA, Azji, Ameryce Południowej, Krajach Arabskich? Prezentowane dane pochodzą ze statystyk Międzynarodowego Funduszu Walutowego z kwietnia 2015r.

Najpierw średni poziom zadłużenia w świecie w relacji do globalnego PKB: 2009 – 75,4%, 2014 – 79,8. Dług w skali świata rośnie, ale nie dramatycznie. Szybsze tempo narastania długu odnotowały kraje „zaawansowane gospodarczo” – 92,1% w 2009 wobec 105,3% w 2014. Dług USA w tym okresie zwiększył się z poziomu 86% do 104,8% PKB. Nieco lepiej sytuacja wygląda w Europie – 78,4% w 2009 wobec 94% w 2014. W tej kategorii krajów rekordzistą od lat jest Japonia. W badanym okresie udział długu w PKB zwiększył się z 210,2% do 246,4%. Poniżej średniego poziomu zadłużenia dla grupy krajów „zaawansowanych gospodarczo” sytuują się Wlk Brytania – zmiana z 65,8% do 89,5% oraz Kanada – z 83% do 86,5%.

Co na to Azja? Współcześnie i perspektywicznie najważniejszy i najszybciej rozwijający się region świata? Średni poziom zadłużenia dla Azji wzrósł z 42,8% w 2009 do 44,1% w 2014. Dla Chin – wzrósł  z 35,8% do 44,1%, ale dla Indii obniżył się z 72,5% do 65%. Także Turcja obniżyła relację długu publicznego wobec PKB z 46% w 2009 do 33,5% w 2014. W tym samym okresie dług publiczny Rosji zwiększył się z 10,6% w 2009 do 17,9% w 2014. Kraje określane mianem latynoamerykańskie zanotowały wzrost z poziomu 49,2% w 2009 do 52,2%. Wśród nich Brazylia – z 65% w 2009 do 65,2% w 2014. Relatywnie niskie zadłużenie w relacji do PKB zachowują kraje określane jako „producenci ropy”. Ich zadłużenie nieznacznie spadło z 24,7% w roku 2009 do 24,7% w 2014.

Prezentowane statystyki wskazują na relatywnie szybszy wzrost zadłużenia krajów Zachodu /zaawansowane gospodarczo/ w relacji do całego świata. W wersji optymistycznej – nastąpi przebudzenie i przeciwdziałanie fali „życia na kredyt” i drukowania pustych pieniędzy. W wersji realistycznej – następować będzie stopniowe „oddawanie” pozycji ekonomicznych na rzecz nowych potęg, szczególnie  azjatyckich.

P.S. Patrz uzupełniające wpisy: Europejskie deficyty, Europejskie zadłużenia, Bogactwo krajów, Europa 2020, Praktyka innowacyjności, Chiński bank, EBC drukuje, Światowe finanse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*