Month: September 2013

Związkowe protesty

Związki zawodowe. Potrzebne. Sprawdziły się. Są wyrazicielami interesów pracowniczych. Uznane instytucje niezbędne w demokratycznym państwie. Prowadzą bieżącą działalność. Organizują akcje lokalne. W określonych sytuacjach decydują się na manifestacje o zasięgu ogólnokrajowym. W polskich realiach ważnego znaczenia nabierają okresowe przedsięwzięcia w

Sezon filharmonii

Dylematy. Co wybrać. Zawsze chce się więcej, ale nie da się. Decyzja trudna, bo trzeba zdecydować na rok z góry. Czyli czasowo trochę w ciemno. Na szczęście możliwe są zwroty. Tak czy inaczej we wrześniu decyzje i realizacja, czyli zakup.

Zasada użyteczności

Na kształtowanie się liberalnego kapitalizmu wywierało wpływ wiele czynników i procesów. Idee, koncepcje, ideologie, filozofie – stanowiły nieodłączną część nie tylko teorii, ale również praktyki jego funkcjonowania. Spór o wiodące zasady, najważniejsze idee w kontekście moralności i prawa stanowi nieodłączną

OFE decyzja

Obligacje do ZUS. Na papierze obniżamy zadłużenie o ok. 8%. Obywatelom pozostaje wirtualne zobowiązanie państwa. Że kiedyś – może – coś dostaną. Motywacja przedsięwzięcia oczywista. Szkoda czasu na dywagacje. Niestety, nie przedstawiono systemowej alternatywy wobec demontażu systemu, który działał przez

Państwo schorowane

Spór o kształt i rolę państwa ciągle trwa. Mądrze pomyślane i sprawnie działające państwo to istny skarb. Ale o skarby dosyć trudno. Trzeba się namozolić, żeby znaleźć. Trzeba się napracować, żeby stworzyć. Najgorzej, jak państwo jest schorowane. Dobra diagnoza to

Socjologia

Przedmiot socjologii. Społeczeństwo. Klasy. Warstwy. Grupy. Kręgi. Publiczność. Organizacje. Instytucje. Partie polityczne. Różne formy życia zbiorowego ludzi. Zjawiska, struktury i procesy w nich zachodzące. Wzajemne oddziaływania na siebie. Siły skupiające i rozbijające zbiorowości. Adaptacja i dezorganizacja społeczna. Patologie. Zmiany i

Top