Europejska debata

Odbyła się. Polska została wywołana do tablicy. Jako pierwsza w takim trybie. Jakby w UE nie było wcześniej żadnych, poważniejszych kontrowersji. Jakieś guziki zostały wciśnięte i stało się. Refleksje: zupełnie zbędna. Rozmaite opinie. Od krytycznych po wypowiedzi, że to czysta farsa. Przebijało się przekonanie, że Europa traci cenny czas. Są dla niej zdecydowanie poważniejsze kwestie, aniżeli media i trybunał w Polsce. Zarzut, że w naszym kraju nie ma wolności słowa, to nieporozumienie. Każdy plecie co mu ślina na język przyniesie bez żadnych konsekwencji. Media są pluralistyczne. W większości dysponuje nimi zachodni kapitał. Media publiczne zawsze, od początku transformacji, są w dyspozycji ekipy sprawującej władzę. Żadnych rewelacji. Można oczywiście spierać się, czy powoływać zarządy /dyrekcje/ bezpośrednio /minister/ czy pośrednio /rada nadzorcza wytypowana przez ministra/. Czy jest to temat na forum ogólnoeuropejskie? Trybunał. Nikt w Polsce nie podważa trójpodziału władzy i roli sądownictwa w systemie politycznym. Faktem jest, że w czasie, gdy poprzednia władza polityczna łamała zasady ładu konstytucyjnego, milczały zarówno media, jak i UE. Także aktualny stan rzeczy budzi uzasadnione wątpliwości. Kwestia Trybunału jest ewidentnie do rozstrzygnięcia w kraju. Trzeba sprawę rozwiązać z poszanowaniem Konstytucji, prawa i wzajemnej, politycznej uczciwości. Bieganie po Europie i wnoszenie polskich sporów na arenę międzynarodową nie leży w polskim interesie. Także Europy, którą targają problemy o dużo poważniejszej skali. Do pozytywów debaty należą dobre, przemyślane i spokojne wystąpienia premiera polskiego rządu. Rozlana została oliwa na wzburzone fale europejskiej, na tym forum zbędnej dysputy. Dobrze będzie, jeżeli pozytywne dla Polski odpryski europejskiej debaty przełożą się chodź w części na rynki finansowe. Notowania giełdowe, walutowe, oraz cena długu publicznego to dużo poważniejsze, obiektywne reperkusje sporów wewnętrznych aniżeli wątpliwe dywagacje na forum ogólnoeuropejskim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*