Bułgarski smog

Bułgaria to najwierniejszy partner Polski w wyścigu o palmę pierwszeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Właśnie zapadł wyrok. Trybunał Sprawiedliwości UE skazał za smog Bułgarię. Precyzyjniej: za nic nie robienie w zakresie dostosowania norm dotyczących jakości powietrza do unijnych standardów. W konsekwencji grożą bardzo wysokie, sięgające miliardów euro kary. Także Polska czeka na swoją kolejkę. Decyzję o postawieniu naszego kraju przed oblicze Trybunału Sprawiedliwości podjęto 10.12.2015 r, czyli trzy miesiące po wszczęciu procedury wobec Bułgarii. Niestety, możemy się spodziewać wszystkiego najgorszego. Dodatkowo zadziwia brak woli i stanowczości w dziele przeciwdziałania szkodliwemu oddziaływaniu smogu na życie i zdrowie obywateli. Jeszcze w styczniu b. r. Pani Premier zapowiadała plan walki ze smogiem. Wszystko skończyło się w fazie planów i rekomendacji. Podsumowaniem wieloletnich zaniedbań w zakresie dbałości o środowisko stała się Polska decyzja polegająca na zaskarżeniu Dyrektywy UE ustanawiającej prawo nakazujące respektowanie wewnętrznych, unijnych norm jakości powietrza. Zamiast dbać o czyste powietrze idziemy w zaparte, do ostatniej kopalni wydobywającej najgorsze gatunki produktów mających uchodzić za węgiel. Czarny scenariusz po wydaniu werdyktu niekorzystnego dla Polski nietrudno przewidzieć. Będzie wielkie larum pod hasłem „niesprawiedliwa Europa”. Trzeba mieć nadzieję na właściwy scenariusz – szybkie podjęcie kroków na rzecz poprawy skandalicznego stanu powietrza w Polsce. Utrzymywanie i pogłębianie dotychczasowego poziomu zagrożeń jest niedopuszczalne.

P.S. Patrz niektóre poprzednie wpisy: Zaskarżenie powietrza, Degradacja środowiska, Nie oddychać, Smogowe działania, Smogowe uzdrowiska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*