Paradise papers

Bermudy. Znany raj podatkowy. Kolejna, ujawniona odsłona /niedawna, poprzednia: Panama papers/ funkcjonowania dwóch światów: dla silnych, wielkich i najbogatszych oraz całej reszty. Raj podatkowy – miejsce umożliwiające korporacjom i wielkim tego świata unikać płacenia podatków. Szacowane straty tylko dla Europy – ok. 70 mld euro. Takie są straty budżetowe państw europejskich w wyniku realizacji polityki przywilejów podatkowych dla „wybranych”. Pomimo wybuchu kolejnego skandalu niewiele wskazuje, by nastąpiły jakieś realne zmiany. Raje podatkowe nadal są dobrym miejscem optymalizacji podatkowej. Dopóki nie zostanie wynaleziony inny, równie skuteczny mechanizm unikania opodatkowania, raje będą funkcjonować. Także w Europie. Próby uszczelnienia systemu podatkowego, szczególnie w zakresie danin od osób prawnych, napotykają na szantaż inwestycyjny ze strony wielkich korporacji. Szczelny system i brak możliwości optymalizacji – polityka zero inwestycji bądź ewakuacja z danego kraju. Dotyczy to także Polski, narażonej od lat na wielkie straty budżetu państwa. Skutecznego rozwiązania nie widać. Porozumienie musiałoby objąć praktycznie cały świat. Dotychczas uprzywilejowani nie wyrażą zgody. Wszak władza pieniądza jest nadal dominującą siłą współczesności.

Patrz wcześniejszy wpis: Raje podatkowe

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*