Month: September 2014

Publiczna polityka

Działanie na rzecz wspólnoty. Interes osobisty polityka jako wypadkowa dobra publicznego. Nie funkcjonuje jako przesłanka zorientowana na maksymalizację indywidualnych korzyści, ale jako efekt działalności na rzecz obywateli. Stanowisko polityczne to nie jest zwyczajny zawód. To dowód obywatelskiego zaufania zwieńczony konkretnym

Osobista polityka

Premier odchodzi. Zajmuje stanowisko w nowej konstelacji. W kraju często krytykowany, w układzie relacji europejskich – okazał się potrzebny. Każdy polityk pragnie osiągnięć. Wybiera ścieżkę zawodową i chce odnieść sukces. Motywacje bywają różne. Niekiedy zmieniają się w trakcie aktywności politycznej.

Top