Inwazja Europy

Francja. Zorganizowany atak. Na wielką skalę. Sygnał dla Europy i jej polityków. Muszą się otrząsnąć i przestać pleść androny. Muszą działać. Jeżeli nie potrafią, to Zjednoczona Europa przejdzie do historii. Poszczególne kraje będą autonomicznie rozwiązywać problem „uchodźców” i cywilizacyjnej inwazji. Otwarte granice, multi-kulti, prawa człowieka – muszą zostać sprowadzone do realnych wymiarów. Z uwagi na rozmiary dramatu wydaje się, że skuteczne byłoby wspólne przeciwdziałanie – skuteczne zamknięcie zewnętrznych granic Europy. Są ku temu nadzwyczajne okoliczności. Najwyższy czas, by sprawy nazwać po imieniu i podejmować decyzje. Twarde. To jest przecież wojna. Dalszy, niekontrolowany napływ „uchodźców” zwielokrotni zagrożenie. Ani domniemane korzyści ekonomiczne, ani ideologiczne wolty „postępowych” elit i intelektualistów nie tłumaczą ryzyka utraty cywilizacji europejskiej. W aktualnej sytuacji Europa jest bezbronna. Więcej, z upływem czasu będzie coraz bardziej bezbronna. Potrzebne są nowe siły polityczne i nowi przywódcy. Niewątpliwie to nastąpi. Czas biegnie bardzo szybko. Dotychczasowa polityka nie zdała egzaminu. Legła w gruzach – poprzez śmierć ofiar inwazji w Paryżu.
Patrz poprzednie wpisy: Inwazja uchodźców, Afrykańskie diaspory, Afrykańscy przybysze, Automatyczni uchodźcy, Solidarność i humanitaryzm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*