Wicepremier odpowiedzialny

W sprawach społecznych i gospodarczych aktualna władza złożyła szereg obietnic. Gdyby chcieć wszystkie zrealizować natychmiast – finansowa katastrofa. Dlatego ze szczególną uwagą trzeba śledzić wypowiedzi eks – bankiera, wicepremiera ds. rozwoju. Z jego słów wynika, że obietnice wyborcze będą realizowane, ale stopniowo, w miarę, jak budżet będzie zwiększał swoje dochody. Innymi słowy, ustawy zmieniające aktualny stan rzeczy można przygotować szybko, lecz wdrażanie rozwiązań będzie rozłożone w czasie. Wicepremier deklaruje, że jako „odpowiedzialna ekipa gospodarcza będziemy z pewnością planowali synchronizację możliwości wydatkowych i możliwości dochodowych państwa”. Realne wydaje się także podejście do „umykających” dochodów państwa. Wicepremier zakłada, że w ciągu dwóch – trzech lat można uszczelnić system poboru VAT i odzyskać 10-20 mld zł. Jeżeli będzie to w ciągu trzech lat – uzyskać można łącznie 15 mld zł. Plan wydaje się ambitny, ale mający szanse powodzenia. Sensowne jest także wskazanie źródła przychodów budżetowych związanego z niskim poborem podatku od przedsiębiorstw /CIT/. W ciągu ostatniej dekady dochody firm wzrosły o 100%, a podatek zmniejszył się z 30 mld zł do 28 mld zł. Zadziwiające, jeśli nie bierze się pod uwagę różnych technik „optymalizacji” podatku stosowanego głównie przez zagraniczne koncerny. Zapowiedź przeciwdziałania tym praktykom jest budująca. Z rozległej listy bieżących, pilnych problemów do rozwiązania jest rozprawienie się z dotychczasową praktyką tworzenia PKB. Zdaniem Wicepremiera „nie każdy wzrost PKB jest dobry. Jeśli opiera się na zwiększaniu nierównowagi, w tym długu zagranicznego, to ma krótkie nogi”. Otóż co roku ok. 90 mld zł wypłacamy za granicę w formie odsetek od obligacji, odsetek od kredytów, depozytów, dywidend itp. Ten finansowy drenaż jest ceną, jaką płacimy za wzrost PKB. Wzrost, który tak niewiele przynosi korzyści obywatelom. Nie można kontynuować wzrostu na podstawie inwestycji zagranicznych w produkcje o charakterze montowni i produkty nisko marżowe. Bez inwestycji w zaawansowane technologie nigdy nie wyrwiemy się z pułapki średniego rozwoju i nie dogonimy bogatszych. Ta świadomość przyświeca Wicepremierowi. Jeżeli nie zgaśnie i będzie mógł, wspomagany przez Rząd, realizować swoje zamierzenia – będzie szansa.
P.S. Cytaty pochodzą z obszernego wywiadu Mateusza Morawieckiego udzielonego Rzeczpospolitej /23.11.2015r/ „Ekonomia ma służyć obywatelom”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*