Month: December 2015

Grisza Sokołow

Należy do bardzo wąskiej elity najwybitniejszych pianistów współczesności. Koniecznie trzeba słuchać jego wykonań na żywo. Poezja i artyzm najwyższego lotu, ale także niesłychana sugestywność i ekspresja interpretacji. Niezwykła osobowość i indywidualność artystyczna. Przykuwa uwagę publiczności jednocześnie mistycznie ją zniewalając. Podczas

Herezja antypaństwowa

Herezja to przeciwieństwo głównego nurtu, obowiązującego kanonu. Herezja antypaństwowa to występowanie przeciw koncepcjom, programom, ideologiom, doktrynom forsowanym przez państwo. Heretyk antypaństwowy. Brzmi nieciekawie. Postać występująca przeciwko państwu. Zgroza. Brzmi jak ostrzeżenie. Nie wyklucza stosownego działania w obronie państwa. Przeciw heretykom.

Turecka Europa

UE a uchodźcy. Lata bez refleksji, dziwne założenia, kryteria biznesowe. Ogólnoludzkie frazesy, brak wyobraźni, kłamliwa, ukrywająca drugie dno propaganda. Europa doszła do punktu, w którym nie może już działać według dotychczasowej taktyki. Przyjmowanie milionów „na żywioł” i rozdawanie „socjału” okazało

Top